5ο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης Δήμου Στροβόλου, Μάρτιος 2017 – Δημ. Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου διοργανώνει και φέτος το 5ο πρωτάθλημα αντισφαίρισης στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Στροβόλου. Μετά τις συνεχόμενες επιτυχείς διοργανώσεις Πρωταθλημάτων Αντισφαίρισης ο Δήμος Στροβόλου συνεχίζει τη προσφορά προς τους πολίτες του, και όχι μόνο. Τόπος και χρόνος Πρωταθλήματος: Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Στροβόλου,. Το πρωτάθλημα […]

Δελτίο Τύπου – Ημερίδα για το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια «Προκλήσεις και Ευκαιρίες μέχρι το 2030» – Εν. Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Δελτίο Τύπου – Εκλογή Αντιδημάρχου Δήμου Στροβόλου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου, στην 578η συνεδρία του η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 36 του Περί Δήμων Νόμου, έχει εκλέξει στη θέση του Αντιδημάρχου τον κ Γεώργιο Χρυσάνθου, Δημοτικό Σύμβουλο του ΔΗΣΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 12 Ιανουαρίου 2017

Τελετή ανάληψης καθηκόντων νέου Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου, 2/1/2017 – Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από καλλιτεχνικά σχήματα για συμπερίληψη στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου το έτος 2017

Α. Γενικές πληροφορίες Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται προτάσεις από Κύπρο και εξωτερικό για πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2017. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Προτάσεις για συμπερίληψη στο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων του […]