Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια εντομοκτόνων και ποντικοκτόνων. Αρ. Προσφοράς 11/2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια εντομοκτόνων και ποντικοκτόνων.  Αρ. Προσφοράς 11/2017. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του […]

Προσφορά για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Αρ. Προσφοράς 10/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου διενεργεί διαγωνισμό εκ μέρους των πιο κάτω Αναθετουσών Αρχών για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων και των δικαιούχων συνταξιούχων  υπαλλήλων και εξαρτωμένων τους: Δήμος Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Έγκωμης, Λακατάμιας, Αγίου Δομετίου, Ιδαλίου, Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Κερύνειας, Λαπήθου, Γερίου των  Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας και της Κεντρικής Υπηρεσίας […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την εκμίσθωση αυτοκινήτου σαρώθρου με οδηγό, Αρ. Προσφοράς 9/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την εκμίσθωση αυτοκινήτου σαρώθρου με οδηγό,  Αρ. Προσφοράς 9/2017. Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) […]