Προσφορές για τις κατηγορίες ασφαλιστικών καλύψεων (ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) για περίοδο δύο ετών από 1/6/2018-31/5/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για τις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλιστικών καλύψεων για περίοδο δύο ετών από 1/6/2018-31/5/2020. Α. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1. Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων 2. Ασφάλιση Λεβήτων και Μηχανημάτων 3. Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 4. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Έργων Τέχνης 5. Κυμαινόμενο ασφαλιστήριο (Floater) 6. Ασφάλιση Χρημάτων 7. Ασφάλιση εγγύησης πίστης […]