Εισαγωγή

Οι σχολικοί χώροι στον Δήμο Στροβόλου ανοίγουν τις πόρτες τους κατά τις απογευματινές ώρες, Σαββατοκυρίακα και αργίες και φιλοξενούν το «Ανοικτό Σχολείο».

Δηλώσεις Εγγραφής: 12 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου 2016.
Έναρξη Δραστηριοτήτων: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Ιστορικό Δημιουργίας:

Μετά από πληροφόρηση το Σεπτέμβριο του 2006 της πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Ανοικτό Σχολείο» ζητήθηκε περαιτέρω ενημέρωση σε ότι τους σκοπούς και τους στόχους του.

Σε συνέχεια γνωστοποιήθηκε από το Δήμο Στροβόλου η πρόθεση για την εφαρμογή του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει δομή, εμπειρία στην ανάπτυξη και επέκταση προγραμμάτων, όπως είναι αυτό των Παιδικών Λεσχών οι οποίες στεγάζονται σε Δημοτικά Σχολεία και στις οποίες απασχολούνται 290 παιδιά, καθώς επίσης ο Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος, το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι, το Εργαστήρι Καλλιτεχνικών Κατασκευών και της Παιδικής Χορωδίας.

Στις 31 Οκτωβρίου 2007 εστάλη επιστολή από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, με επιχορήγηση για την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας με συνολικό ποσό ύψους € 51.258,00 ενώ με την υποβολή του προγράμματος δραστηριοτήτων, με αναλυτικό προϋπολογισμό και την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος θα καταβληθούν άμεσα € 17.000,00.

Σύμφωνα με το καταστατικό μέλη του «Ανοικτού Σχολείου» μπορούν να είναι:

 • Ο Δήμος
 • Τα Σωματεία και οι Οργανωμένοι Φορείς του Δήμου
 • Ο Οργανισμός Νεολαίας
 • Η Σχολική Εφορεία
 • Οι Οργανωμένοι Γονείς (Σύνδεσμοι Γονέων, Ομοσπονδίες Γονέων, Συνομοσπονδία Γονέων)
 • Πολίτες που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς και επιδιώξεις του Ανοικτού Σχολείου.

Σκοποί και Επιδιώξεις του «Ανοικτού Σχολείου» :

 1. Η αξιοποίηση των σχολικών χώρων ως Κέντρων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημιουργίας κατά τα απογεύματα και γενικά όταν δεν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος.
 2. Η ενεργοποίηση των μελών κάθε Δήμου για συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι και για βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
 3. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου της κοινωνίας μας.
 4. Η παροχή της δυνατότητας σε οργανώσεις, σωματεία και πρόσωπα, που έχουν πνευματικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, να προβάλουν το έργο τους στο ευρύ κοινό.
 5. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων του Δήμου.

Μέσα για επίτευξη των Σκοπών και των Επιδιώξεων

Οι σκοποί και οι επιδιώξεις του «Ανοικτού Σχολείου» επιτυγχάνονται:

 • Με τη διοργάνωση αθλητικών, θεατρικών, κινηματογραφικών, χορευτικών, μουσικών και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Με τη διοργάνωση εκθέσεων.
 • Με τη διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων για θέματα κοινωνικά, εκπαιδευτικά, οικονομικά, επιστημονικά κ.ά.
 • Με τη διοργάνωση προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Με τη διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 • Με την προκήρυξη διαφόρων διαγωνισμών.
 • Με τη χρήση των σχολικών βιβλιοθηκών από τους δημότες για μελέτη και δανεισμό βιβλίων.
 • Με την έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία οποιουδήποτε δελτίου, φυλλαδίου, περιοδικού ή βιβλίου.
 • Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την πραγματοποίηση ανταλλαγών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Με την ανάπτυξη συνεργασίας με Δημόσιες Αρχές, Ημικρατικούς ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς.
 • Με τη σύσταση ειδικών επιτροπών για εξειδικευμένη εργασία, έρευνες, μελέτες κ.λπ.
 • Με την ίδρυση ταμείου για την εύρυθμη λειτουργία του «Ανοικτού Σχολείου» και την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων του.
 • Με την πρόσληψη προσωπικού για την πραγματοποίηση του έργου του Ανοικτού Σχολείου.

Διοικούσα Επιτροπή

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου «Ανοιχτό Σχολείο» Δήμου Στροβόλου

 1. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Δήμαρχος/Πρόεδρος
 2. Γεώργιος Χατζηιωάννου Σίφου/Αντιπρόεδρος
 3. Γιώργος Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας/Γραμματέας Ιδρύματος
 4. Φρόσω Γεωργιάδου
 5. Λένια Κυριακίδου
 6. Μάριος Χαννίδης
 7. Χρύσω Πολυκάρπου
 8. Αντώνης Κουντούρης
 9. Κωνσταντίνος Παρμακλής
 10. Σάββας Αγαθοκλέους
 11. Σάββας Κωνσταντινίδης
 12. Θεοδοσία Χατζηλοή
 13. Κώστας Σωφρονίου

Φωτογραφικό Υλικό

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με την συντονίστρια του Ανοιχτού Σχολείου κα Λουκία Τσούκκα.

Τηλέφωνο: 22 470343,  99 160227
Τηλεομοιότυπο: 22 470400
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο:  anoikto_sxoleio@strovolos.org.cy
fb

Πατήστε εδώ