Λογοτεχνικές Συναντήσεις της Πέμπτης: «Ποιητικά Εμβόλιμα», 31/3/16 – Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση της έντασης και των συγκρούσεων με τη χρήση της τεχνικής της διαμεσολάβησης»