ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

Διεύθυνση: Πλούτωνος 6, 2023 Στρόβολος, Τ.Θ. 28120, 2090 Στρόβολος
Τηλέφωνο: 22423144

 

ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ  

Ανδρέας Αθανασιάδης Πρόεδρος
Χαρίλαος Τροκκούδης Αντιπρόεδρος
Αντώνης Παρασκευάς Γραμματέας
Μαρία Σωκράτους Ταμίας
Μαρία Μονογιού – Βασιλείου Μέλος
Βαλεντίνος Πολυκάρπου Μέλος
Σταύρος Σταυρινίδης Μέλος
Λένια Στυλιανού Μέλος
Σωτήρης Λουκαίδης Μέλος
Αρτέμης Αρτεμίου Μέλος
Μάριος Χατζηβασιλείου Μέλος