Ταυτότητα

Η Green Dot Κύπρου είναι ένας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρ οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε από το Κ.Ε.ΒΕ. και αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων για να οργανώσει το πρώτο συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών στην Κύπρο.

Το Σύστημα αδειοδοτήθηκε την 1η Αυγούστου 2006 και αποτελεί το μοναδικό στο είδος του Σύστημα στην Κύπρο. Μέχρι σήμερα συνεργάζονται με την Green Dot Κύπρου πέραν των 450 εταιρειών. Η ανάγκη για τέτοιου είδους οργανισμούς προκύπτει από των Περι Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιων Νόμο του 2002, ο οποίος δημιουργεί την υποχρέωση στις εταιρείες που διαθέτουν συσκευασμένα προιόντα στην αγορά να ανκτούν το 50% των συσκευασιών και να ανακυκλώνουν το 25% τουλάχιστον, με ελάχιστο το 15% ανά υλικό συσκευασίας.

Η Green Dot Κύπρου μαζί με άλλους 30 παρόμοιους οργανισμούς απ΄όλο τον κόσμο βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του παγκόσμιου οργανισμού Packaging Recovery Organisation – Europe που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Η χρηματοδότηση της Green Dot Κύπρου προέρχεται βασικά από όλες τις εταιρείες που συνεργάζονται μαζί της, οι οποίες καταβάλλουν κάθε χρόνο, τέλη ανάλογα με το βάρος και το είδος της συσκευασίαςπου έχουν τοποθετήσει στην αγορά. Ένα μέρος της χρηματοδότησης των έργων καλύπτεται από τις Τοπικές Αρχές όπως προνοεί και η νομοθεσία.

Αποστολή της Green Dot Κύπρου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές και τις Τοπικές Αρχές, είναι να επιτύχει την κάλυψη των στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας, (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί και ξύλο) με τον πιο οικονομικό τρόπο που να είναι συνάμα εύκολος και απλός για τον πολίτη.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://greendot.com.cy/gr/greendot-home


Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.