Ανακοίνωση – Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου αναβάλλονται μέχρι 13/4