2018
2017
Ημερήσιες ΔιατάξειςΠρακτικά
597 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 12/12/2017
596 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 28/11/2017 (ημερήσια διάταξη-συμπληρωματική)
596 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 28/11/2017
595 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 14/11/2017
593 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 19/09/2017
592 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 26/07/2017
591 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 26/07/2017
590 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 11/07/2017
589 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 27/06/2017
588 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 13/06/2017
587 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 30/05/2017
586 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 09/05/2017 (ημερήσια διάταξη-συμπληρωματική)
586 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 09/05/2017
585 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 25/04/2017
584 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 28/03/2017
583 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 14/03/2017
582 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 06/03/2017
581 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 14/02/2017
580 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 07/02/2017
579 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 12/01/2017
578 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 11/01/2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Ημερήσιες Διατάξεις Πρακτικά
508η Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 28/12/2011 (ημερήσια διάταξη-συμπληρωματική)
508η Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 28/12/2011 28/12/2011
507 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 08/11/11 08/11/2011
506ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 31/10/11 31/10/2011
505ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 5/10/11 και 6/10/11 5/10/11 και 6/10/11
504η  Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 27/09/2011(ημερήσια διάταξη-συμπληρωματική)
504η  Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 27/09/2011 27/09/2011
503 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 13/09/11 13/09/2011
502 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 28/07/11 28/07/2011
501η  Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 13/09/2011(ημερήσια διάταξη-συμπληρωματική) 14/06/2011
500 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 14/06/11 08/06/11
499η  Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 08/06/2011(ημερήσια διάταξη-συμπληρωματική)
499η  Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 12/05/2011 30/05/2011
498η  Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 20/04/2011(ημερήσια διάταξη-συμπληρωματική)
498η  Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 11/04/2011 03/05/2011
497η  Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 16/03/2011(ημερήσια διάταξη-συμπληρωματική)
497η  Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 08/03/2011 16/03/2011
496η  Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 25/01/2011 25/01/2011
495η  Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 11/01/2011 11/01/2011
2010

Σημείωση: Τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου μόλις αυτά επικυρωθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.