Ημερήσιες ΔιατάξειςΠρακτικά
615 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 11/12/2018
614 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 27/11/2018
613 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 13/11/2018
612 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 30/10/2018
611 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 22/10/2018
610 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 09/10/2018
609 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 25/09/2018
608 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 11/09/2018
607 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 31/07/2018
606 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 10/07/2018
605 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 26/06/2018
604 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 12/06/2018
603 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 05/06/2018 (ημερήσια διάταξη-συμπληρωματική)
603 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 05/06/2018
602 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 29/05/2018
601 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 24/04/2018 (ημερήσια διάταξη-συμπληρωματική)
601 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 24/04/2018
600 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 27/03/2018
599 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 28/02/2018
598 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου 13/02/2018

Σημείωση: Τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου μόλις αυτά επικυρωθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.