Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή Εσωτερικού Ελέγχου, Αρ. Προσφοράς 37/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή Εσωτερικού Ελέγχου, Αρ. Προσφοράς 37/2018. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου και αφορά περίοδο ενός έτους. Η παροχή των υπηρεσιών δύναται να παραταθεί για δεύτερο έτος, με την  ίδια τιμή της προσφοράς του πρώτου έτους, με κοινή συναίνεση του […]

Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού των Φώτων Τροχαίας και των Φωτοελεγχόμενων Διαβάσεων πεζών τύπου «Πέλικαν» των Δήμων Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Έγκωμης, Λακατάμιας, Ιδαλίου, Γερίου, Τσερίου, Αρ. Προσφοράς 35/2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού των Φώτων Τροχαίας και των Φωτοελεγχόμενων Διαβάσεων πεζών τύπου «Πέλικαν» των Δήμων Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Έγκωμης, Λακατάμιας, Ιδαλίου, Γερίου, Τσερίου,  Αρ. Προσφοράς 35/2018. Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από τους προϋπολογισμούς των Δήμων Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Έγκωμης, Λακατάμιας, […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την εκμίσθωση αυτοκινήτου σαρώθρου με οδηγό.  Αρ. Προσφοράς 33/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την εκμίσθωση αυτοκινήτου σαρώθρου με οδηγό. Αρ. Προσφοράς 33/2018 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων  HINO, IVECO, MAN, MERCEDES ΚΑΙ SCANIA-   Αρ. Προσφοράς 32/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων HINO, IVECO, MAN, MERCEDES ΚΑΙ SCANIA–   Αρ. Προσφοράς 32/2018 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής […]