Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, απεγκατάσταση και φύλαξη χριστουγεννιάτικου διάκοσμου. Αρ. Προσφοράς 20/2021.

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, απεγκατάσταση και φύλαξη χριστουγεννιάτικου διάκοσμου.  Αρ. Προσφοράς 20/2021. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ).  Αρ. Προσφοράς 11/2021

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ).  Αρ. Προσφοράς 11/2021 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου […]

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσεως ενός γηπέδου αντισφαίρισης στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο για περίοδο την 1/9/2021 μέχρι 31/7/2022 και με δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για ακόμη δύο περιόδους, 1/9/2022 μέχρι 31/7/2023 και 1/9/2023 μέχρι 31/7/2024, με κοινή συναίνεση και των δύο μερών. Αρ. Προσφοράς 10/2021. Δικαίωμα συμμετοχής στο […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων. Αρ. Προσφοράς 7/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων.  Αρ. Προσφοράς 7/2021 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή […]