Σχέδια έκτακτης δράσης

Με απώτερο σκοπό την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους δημότες Στροβόλου που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξ αιτίας μιας σοβαρής μορφής θεομηνίας, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν οργανωθεί στα δύο σχέδια έκτακτης δράσης που αναφέρονται πιο κάτω, κατά τρόπο που να μπορούν να κινητοποιούνται άμεσα σε κάθε δεδομένη στιγμή.

Με βάση και τα δύο σχέδια, σε κάθε επιχείρηση εμπλέκεται όλο το έμψυχο και άψυχο υλικό που διαθέτει ο Δήμος, με σαφή και προκαθορισμένο ρόλο για τον κάθε δημοτικό υπάλληλο. Ο Δήμαρχος και ο Δημοτικός Γραμματέας ασκούν ρόλο γενικού υπευθύνου-συντονιστή.

Σχέδιο αντιμετώπισης σεισμού ή άλλης θεομηνίας

Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια του ευρύτερου κρατικού σχεδιασμού, με τον οποίο συνδέεται λειτουργικά για σκοπούς συντονισμού αλλά και για την άντληση πρόσθετων μέσων σε περίπτωση που οι υπηρεσίες του Δήμου χρειάζονται ενίσχυση για να μπορούν να προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη και βοήθεια σ’ όσους τη χρειάζονται.

Στην περίπτωση που παραχωρείται πρόσθετη βοήθεια και υποστήριξη από το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων της Επαρχίας, αυτή τίθεται στη διάθεση του γενικού υπευθύνου του σχεδίου του Δήμου, για καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων.

Σχέδιο αντιμετώπισης πλημμύρων

Το σχέδιο αυτό είναι εξειδικευμένο και λειτουργεί ανεξάρτητα από το προηγούμενο γενικό σχέδιο, για να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις συγκεκριμένες ανάγκες που προκύπτουν από πλημμύρες.