Το Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου περιλαμβάνει τη λειτουργία Προσωρινού Πράσινου Σημείου  το οποίο είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στο χώρο των Δημοτικών Αποθηκών οι οποίες βρίσκονται πλησίον του πρώην “Εμπορικού Κέντρου Ορφανίδης” παρά τη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου

(Δημήτρη Βικέλα 4, 2036 Στρόβολος)

Η λειτουργία του Προσωρινού Πράσινου Σημείου  είναι ελεγχόμενη και επιβλέπεται από προσωπικό του Δήμου σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

1. Τα δοχεία απορριμμάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από δημότες Στροβόλου

2.

Οι δημότες κατά την προσέλευση τους στο «προσωρινό πράσινο  σημείο» πρέπει να δηλώνουν το όνομα και τη διεύθυνση τους στον υπάλληλο του Δήμου
3. Τα απόβλητα τοποθετούνται στα κιβώτια υποχρεωτικά, ανάλογα με το είδος τους
4. Στα κιβώτια μπορούν να τοποθετούνται απόβλητα που προέρχονται είτε από εργασίες κηπουρικής είτε από εργασίες επισκευών και ανακαινίσεων που γίνονται σε κατοικίες.   

Δεν επιτρέπεται η χρήση των κιβωτίων από εργολάβους που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους εργασίες

5. Στα κιβώτια μπορούν να τοποθετούνται σακούλια με κλαδεύματα και άλλες ακαθαρσίες  που είναι τοποθετημένες σε σακούλια ή άλλου είδους κατάλληλες συσκευασίες, καθώς επίσης και άχρηστα υλικά και αντικείμενα όπως παλαιά έπιπλα, κρεβάτια, ηλεκτρικές συσκευές και άλλος οικιακός εξοπλισμός.  Στα δοχεία δεν πρέπει να τοποθετούνται οικιακά σκύβαλα, ψόφια ζώα και υγρές ουσίες
6. Όλα τα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στα κιβώτια ανάλογα με το είδος τους και  σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αφήνονται έξω από αυτά.

Σε περίπτωση που υπάρχουν βαριά  ή ογκώδη αντικείμενα τότε η τοποθέτησή τους μέσα στα δοχεία γίνεται με τη βοήθεια του «επί καθήκοντι» υπαλλήλου του Δήμου

Το «προσωρινό πράσινο σημείο» Δήμου Στροβόλου λειτουργεί καθημερινά εκτός Κυριακής και επίσημων αργιών σύμφωνα με το πιο κάτω ωράριο λειτουργίας:

 •  Θερινό ωράριο

  ( από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο) 

  Δευτέρα μέχρι Παρασκευή:

  9.00π.μ. – 7.00μ.μ. 

  Σάββατο:

  9.00π.μ. – 2.00μ.μ.

 • Χειμερινό ωράριο

  (από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο) 

  Δευτέρα μέχρι Παρασκευή:

  9.00π.μ. – 5.00μ.μ. 

  Σάββατο:

  9.00π.μ. –  2.00μ.μ.