Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου, θέλοντας να θέσει πάνω σε οργανωμένη βάση την κοινωνική του προσφορά προς τους δημότες, προχώρησε το Σεπτέμβριο του 1993 στη δημιουργία του Ιδρύματος «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου», που ήδη έχει συμπληρώσει 22 χρόνια ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς προς τους δημότες Στροβόλου.

Το Ίδρυμα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου το 2005, έχει αναλάβει την ευθύνη προώθησης και υλοποίησης όλης της κοινωνικής δράσης του Δήμου Στροβόλου και αποτελεί την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Στροβόλου.

Βασικός σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη μιας υγιούς κοινωνίας πολιτών, μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε εκείνες τις ευπαθείς ομάδες και περιοχές υψηλού κινδύνου του Δήμου Στροβόλου, που αποδεδειγμένα βάση έρευνας, παρουσιάζουν αυτή την ανάγκη. Οι κοινωνικές πολιτικές που εφαρμόζονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών και στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ευημερία των δημοτών κάθε ηλικίας που συμμετέχουν σε αυτά.

Συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες σε παιδιά εργαζόμενων γονιών/κηδεμόνων προσχολικής και σχολικής ηλικίας (5 χρονών μέχρι την έκτη τάξη δημοτικού), άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, άπορα άτομα και οικογένειες, αλλοδαπούς, έφηβους και νέους που εκδηλώνουν συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και παιδιά με μαθησιακά προβλήματα. Επίσης, προωθείται συνεργασία με εθελοντές δημότες που ενδιαφέρονται για τα κοινά, με στόχο την από κοινού πρόληψη εμφάνισης αντικοινωνικών συμπεριφορών οποιασδήποτε μορφής στην τοπική κοινωνία του Δήμου Στροβόλου.

Το Ίδρυμα επιχορηγείται πρώτιστα από το Δήμο Στροβόλου και το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Επιπρόσθετα, το Ίδρυμα επιχορηγείται από συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών δράσεων του και ενισχύεται οικονομικά από εισφορές και δωρεές δημοτών, καθώς και από την οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων φιλανθρωπικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος είναι οι ακόλουθες:

 • Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
 • Κέντρο Ενηλίκων
 • Συμβουλευτικό Κέντρο
 • Παιδικές Κατασκηνώσεις
 • Επιμορφωτικά Προγράμματα
 • Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης – Θεσμός «Παρατηρητή της Γειτονιάς»
 • Στήριξη Άπορων Ατόμων και Οικογενειών
 • Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
 • Πρόγραμμα Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού
 • Κοινωνικό Πρόγραμμα στο Δρόμο
 • Έρευνα για Οικογένειες Δήμου Στροβόλου
 • Ίδρυμα «Κατίνα Μικελλίδου»
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Φροντίδας Ηλικιωμένων (ECVC)

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (2017 – 2021)

 1. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Δήμαρχος/Πρόεδρος
 2. Γεώργιος Χατζηιωάννου Σίφου/Αντιπρόεδρος
 3. Γιώργος Χριστοδούλου, Δημοτικός Γραμματέας/Γραμματέας Ιδρύματος
 4. Φρόσω Γεωργιάδου
 5. Λένια Κυριακίδου
 6. Μάριος Χαννίδης
 7. Χρύσω Πολυκάρπου
 8. Αντώνης Κουντούρης
 9. Ανδρέας Παπαντρέου
 10. Σάββας Αγαθοκλέους
 11. Σάββας Κωνσταντινίδης
 12. Θεοδοσία Χατζηλοή
 13. Κώστας Σωφρονίου

Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών

Tο Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» λειτούργησε τα δύο πρώτα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης παιδιών ή Παιδικές Λέσχες όπως έχει επικρατήσει να τις λέμε το 1995.

 • Σήμερα λειτουργούν 13 Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών σε ισάριθμα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Στροβόλου σε αίθουσες που έχουν παραχωρηθεί από τις Σχολικές Εφορείες Στροβόλου και Λευκωσίας και τις Διευθύνσεις των Σχολείων και ικανοποιούν τις ανάγκες του προγράμματος.
 • Το 2013 στα Κέντρα απασχολήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους 980 παιδιά, από τα οποία τα 470 σε καθημερινή βάση και τα υπόλοιπα, τις μεμονωμένες σχολικές αργίες Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαιρινή περίοδο. Αυτή την στιγμή το Ίδρυμα εργοδοτεί 41 άτομα στα Κέντρα.
 • Την καλοκαιρινή περίοδο, στην αίθουσα της Ειδικής Μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Χρυσελεούσας, λειτουργεί Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης  για παιδιά που είναι ενταγμένα σε Ειδικές Μονάδες Δημοτικών Σχολείων. Αυτό νοουμένου ότι υπάρχει ενδιαφέρον απασχόλησης πέραν των έξι παιδιών.
 • Η λειτουργία των Κέντρων διέπεται από τη σχετική νομοθεσία του περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νομός 2(Ι)96 των Κανονισμών ΚΔΠ 157/97 και του Τροποποιητικού Νόμου 63(Ι)/2011.
 • Σύμφωνα με την πιο πάνω νομοθεσία τα Κέντρα Προστασία και Απασχόλησης Παιδιών ελέγχονται για την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Το 2013 η λειτουργία του εν λόγω προγράμματος στηρίχθηκε κατά 45% στα τροφεία που καταβάλλουν οι γονείς για την απασχόληση των παιδιών τους, 8% στην ετήσια χορηγία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μέσω του προγράμματος των ετήσιων κρατικών χορηγιών και κατά 47% στη χορηγία του Δήμου Στροβόλου.

Στόχοι του προγράμματος:

 • Η κάλυψη της αναγκαιότητας που προκύπτει από το ωράριο λειτουργίας των σχολείων το οποίο δεν συμβαδίζει με το ωράριο εργασίας των γονιών όπως επίσης οι σχολικές αργίες με τις άδειες ανάπαυσης οι οποίες είναι κατά πολύ λιγότερες. Ως συνέπεια έχουμε το βάρος της φροντίδας των παιδιών να πέφτει στη μητέρα αυτό γιατί η παραδοσιακή μορφή φροντίδας (από γιαγιάδες, παππούδες) δεν είναι δυνατή πολλές φορές, ενώ η φροντίδα από τρίτους (baby sitters) δεν ικανοποιεί.
 • H παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά σχολικής ηλικίας, εξυπηρετώντας με τον τρόπο αυτό τους εργαζόμενους γονείς, γονείς με χαμηλά εισοδήματα, καθώς και άτομα των οποίων η οικογενειακή κατάσταση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους, κ.α.
 • Η παροχή υπηρεσιών σε παιδιά ενταγμένα από το Υπουργείο Παιδείας σε Ειδικές Μονάδες από τη λήξη της σχολικής περιόδου έως και το τέλος Ιουλίου. Στόχος η ψυχαγωγία, η παροχή ίσων ευκαιριών, η κοινωνική τους ενσωμάτωση. Με τη συμμετοχή αυτών παιδιών σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες μαζί με τα παιδιά των άλλων Κέντρων, που λειτουργούν ετησίως, επιδιώκεται η συμβολή στην καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητα, για μια κοινωνία πιο δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά με την ανάπτυξη και δημιουργία ανθρώπων κάτω από ίδιες συνθήκες και με δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.
 • Η προσφορά  στο  τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Κυπριακές οικογένειες σε σχέση με τη φροντίδα των παιδιών τους  όταν και οι δύο γονείς εργάζονται.
 • Η δυνατότητα ευκαιριών στη γυναίκα να βγει στην αγορά εργασίας.
 • Η δημιουργία βάσης για σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, έτσι ώστε το παιδί να αντιλαμβάνεται  δικαίωμα του γονιού για ελεύθερο χρόνο και δικαίωμα στην ευχαρίστηση χωρίς ενοχές ότι το παραμελεί.
 • Η εξωσχολική ενασχόληση, αυτό γιατί στα παιδιά της πόλης δίνεται η ευκαιρία να ξεπεράσουν το πρόβλημα της πλήξης, της παθητικότητας και της μοναξιάς, προσφέρει πλούσια πολιτιστικά ερεθίσματα, που διευρύνουν του ορίζοντες των παιδιών και συμβάλλουν στη διατήρηση της αυθεντικότητας της αισθητικής τους.
 • Η παροχή υποδομών που με τις υπηρεσίες που προσφέρουν ενδεχομένως να βοηθούν στην  αναστροφή του προβλήματος της υπογεννητικότητας.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

 • Οι ώρες λειτουργίας των Κέντρων κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου είναι από τις 1:05 μ.μ. έως τις 6:00 μ.μ., ενώ κατά τη διάρκεια των σχολικών αργιών και την καλοκαιρινή περίοδο είναι από τις 7:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.
 • Όλα τα Κέντρα Προστασίας παραμένουν κλειστά τις τέσσερις εβδομάδες του Αυγούστου, εκτός από αυτό βρίσκεται στο Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Μαρίνας και λειτουργεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για την εξυπηρέτηση όσων οικογενειών έχουν ανάγκη.

Πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών.

 • Προσέλευση των παιδιών στην αίθουσα και υγιεινή των χεριών
 • Σίτιση
 • Καθορισμένος χρόνος για την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος των μαθημάτων είναι αποκλειστική ευθύνη των γονιών.
 • Δημιουργική απασχόληση*
 • Απογευματινό
 • Αποχώρηση

(* Η Δημιουργική απασχόληση) των παιδιών μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ελεύθερο ή υπό καθοδήγηση ομαδικό παιχνίδι στην αίθουσα εκδηλώσεων ή τον προαύλιο χώρο του σχολείου
 • Μουσικό παιχνίδι
 • Χορό
 • Χειροτεχνίες
 • Πηλοκατασκευές
 • Επιτραπέζια παιχνίδια
 • Παρακολούθηση παιδικής ταινίας
 • Ζωγραφική
 • Ζαχαροπλαστική
 • Ταεκβοντό, τοξοβολία, θεατρικό παιχνίδι (μία από τις εν λόγω δραστηριότητες, μία φορά, για μία ώρα την εβδομάδα)

Σημειώνεται ότι τις σχολικές αργίες το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με τη συμπερίληψη και άλλων δραστηριοτήτων. Μία φορά την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδρομές/επισκέψεις οι οποίες έχουν επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα δίνοντας στα παιδιά μας τη δυνατότητα να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Για την απόκτηση εμπειριών πραγματοποιούνται διαδραστικές παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια με τη συνεργασία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, της CYTA, του Παγκύπριου Σύνδεσμου Καρκινοπαθών και Φίλων, του Ενεργειακού Γραφείου Πολιτών Κύπρου.

Κόστος τροφείων:

Μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Α/Α KEΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ.
1 Περνέρα Περνέρα Πειραιώς 41 99350940
2 Σταυρού Σταυρού Λεωφ. Σταυρού 59 99320910
3 Αγίας Μαρίνας Αγίας Μαρίνας Χρυσελεούσας 41 99279400
4 Χρυσελεούσα Χρυσελεούσα Βύρωνος 21 99310304
5 Αγίου Δημητρίου Αγίου Δημητρίου Αριστείδη Χαραλάμπους 8 99525510
6 Αγίου Σπυρίδωνα Αγίου Σπυρίδωνα Λεωφ. Αριστοφάνους 64 97777297
7 Αρχαγγέλου Αρχαγγέλου Αγίου Γενναδίου 22 99301302
8 Ακροπόλεως Ακροπόλεως Ιφιγενείας 73 99310312
9 Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντινουπόλεως Τρίτωνος 30 99320810
10 Αποστόλου Βαρνάβα Αποστόλου Βαρνάβα Παραπλεύρως του πάρκου Ακροπόλεως επί της Αξιού 99327970
11 Πεύκιος Γεωργιάδης Ολοήμερο Πεύκιος Γεωργιάδης Δεληγιάννης 3
2023 Στρόβολος
99024974
12 Αποστόλου Λουκά Αποστόλου Λουκά Καντάρας 120 99288290
13 Δασούπολης Δασούπολης Γ. Παπαβερκίου 7 99352392


Έντυπα/Αιτήσεις –  Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
 

Ανακοινώσεις –  Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών 

Από το 1993 λειτουργεί το Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου το οποίο βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 33, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Περνέρα. Αποτελεί ένα πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης συνταξιούχων δημοτών του Στροβόλου.

Παρέχεται η δυνατότητα σε άτομα τρίτης ηλικίας να περνούν ευχάριστα και δημιουργικά τις ώρες τους, συμμετέχοντας σε μια σειρά δραστηριοτήτων, με στόχο την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, την κοινωνικοποίηση τους και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Μέλη στο Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου μπορούν να εγγραφούν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι του Δήμου Στροβόλου και μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Σήμερα είναι εγγεγραμμένα ως μέλη του Κέντρου  150 άτομα τρίτης ηλικίας.

Δραστηριότητες που προσφέρονται στα μέλη του Κέντρου Ενηλίκων

(1) Καταρτίζεται μηνιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, προσφέρονται σε εβδομαδιαία βάση ευκαιρίες για απασχόληση σε ζωγραφική, γυμναστική, υδρογυμναστική, χορωδία, χορό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συζητήσεις και ομιλίες κοινωνικού περιεχομένου, ομάδα φιδέ, επισκέψεις/εκδρομές και άλλα ενδιαφέροντα, όπου τα μέλη του Κέντρου προτρέπονται να συμμετάσχουν σε μια ή περισσότερες από τις προαναφερθέντες δραστηριότητες.

(2) Προϋπόθεση για τη λειτουργία οποιουδήποτε προγράμματος στο Κέντρο είναι η ένδειξη του ανάλογου ενδιαφέροντος συμμετοχής από τα μέλη.

(3) Για εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων, τα μέλη ενδέχεται να κληθούν να συνεισφέρουν μέρος της δαπάνης.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ώρα Δευτέρα Ώρα Τρίτη Ώρα Τετάρτη Ώρα Πέμπτη
9:15-10:00 Γυμναστική 9:00-9:45 Υδρογυμναστική 9:0010:00 Χορό 9:15-10:00 Γυμναστική
10:15-12:15  Ζωγραφική 14:45-16:00 Ομάδα Φιδέ 10:00-11:00 Χορωδία 10:15-11:00 Θρησκευτική ομιλία
  15:00-16:00

16:00-17:00

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Εγγραφή Μέλους

Άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Κέντρου συμπληρώνουν σχετική αίτηση εγγραφής μέλους την οποία μπορούν να προμηθευτούν και υποβάλλουν στην Υπεύθυνη του Κέντρου Ενηλίκων Στροβόλου.

Συνδρομή

Τα μέλη του Κέντρου καταβάλλουν ανελλιπώς και προκαταβολικά μηνιαία συνδρομή ανεξάρτητα αν κάποιο μήνα απουσιάσουν. Η συνδρομή καθορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Στροβόλου», το οποίο δύναται να αναθεωρεί από καιρού εις καιρό το ύψος της συνδρομής.

Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής είναι: €5,00

Αν ο/η σύζυγος μέλους του Κέντρου δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος και επιθυμεί να συμμετέχει σε εκδρομές ή άλλες δραστηριότητες, επιβαρύνεται με το ανάλογο ποσό.

Ημέρες Λειτουργίας 

Το Κέντρο Ενηλίκων λειτουργεί καθημερινά εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις δημόσιες αργίες και εορτές.

Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τη μη λειτουργία του Κέντρου όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέλη ενημερώνονται εγκαίρως. 

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 8:00 – 12:30
Τρίτη:

(ομάδα φιδέ και ηλεκτρονικών υπολογιστών)

8:00 – 12:30 & 

15:00 – 17:30

fb

Το ωράριο λειτουργίας είναι δυνατόν να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Κέντρου Ενηλίκων.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Κέντρου Ενηλίκων, κα Άννα Φιλίππου, στο τηλέφωνο: 22 495272 κατά τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου.

Το Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 33, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Περνέρα.   

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις/Δραστηριότητες

Φωτογραφικό Υλικό Δραστηριοτήτων

fb

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Στροβόλου παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους δημότες Στροβόλου από ειδικούς επαγγελματίες των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Τομέα Β του Υπουργείου Υγείας και επιστημονικά καταρτισμένα άτομα, μέσω της προώθησης συνεργασίας με οργανωμένα σύνολα και φορείς, τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς προσφοράς του Κέντρου.

Οι συνεργασίες που προωθούνται για την παροχή των υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες, οι οποίες εποπτεύονται από τους αντίστοιχους εγγεγραμμένους ειδικούς κάθε ειδικότητας, αναλόγως τις σχετικής νομοθεσίας που ισχύει για κάθε ειδικότητα:

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής/Σχολικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Εκπαιδευόμενοι Σχολικοί Ψυχολόγοι)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Εκπαιδευόμενοι Συμβουλευτικοί Ψυχολόγοι)
 • Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκπαιδευόμενοι Λογοθεραπευτές του Πτυχιακού Προγράμματος Λογοθεραπείας)
 • Συστημικό Ινστιτούτου Κύπρου, Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας                        (Εκπαιδευόμενοι Ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι δεσμεύονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των Συνδέσμων της βασικής τους επαγγελματικής ιδιότητας, καθώς επίσης και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας).

Yπηρεσίες

Παρέχονται υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

 • Ψυχική Υγεία
 • Τοξικοεξάρτηση
 • Διαμεσολάβηση συγκρούσεων (συμβουλευτική ζευγαριών)
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Ατομική συμβουλευτική στήριξη
 • Οικογενειακή συμβουλευτική στήριξη
 • Ψυχοθεραπεία
 • Νομικά θέματα
 • Λογοθεραπεία

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Παιδικές Κατασκηνώσεις

Ο κατασκηνωτικός χώρος λειτούργησε τον Ιούλιο του 2010, μετά από εργασίες βελτίωσης και επέκτασης των υφιστάμενων κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου του χωριού Δύμες, το οποίο απέχει ελάχιστα από τα χωριά Αγρός και Κυπερούντα. Η κατασκήνωση βρίσκετε σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον.

Στους τέσσερις θαλάμους/κοιτώνες που διαθέτει, μπορούν να φιλοξενηθούν έως 42 παιδιά, ενώ οι τέσσερις ομαδάρχες έχουν ξεχωριστό δωμάτιο με δικό τους μπάνιο. Υπάρχουν ακόμα δύο χώροι με 7 κλίνες για την εξυπηρέτηση του αρχηγού, βοηθού αρχηγού, βοηθητικού προσωπικού με αποχωρητήριο και ντους.

Διαθέτει κουζίνα με επαγγελματικό εξοπλισμό και όλα τα χρειώδη, μεγάλους χώρους εστιάσεως και παιχνιδιού, προαύλιο χώρο με εξωτερικές τουαλέτες.

Έχουν εξασφαλιστεί και κάθε χρόνο ανανεώνονται όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Υπάρχουν επίσης οι προδιαγραφές για τη φιλοξενία ατόμων με προβλήματα κινητικότητας.

Ο χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί και από οργανωμένα σύνολα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με την συντονίστρια των Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών κυρία Μαρία Κορρέ Χαραλάμπους,

Τηλέφωνο: 22 470 375

Δευτέρα – Παρασκευή 7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ.

Δεν παρέχονται επιμορφωτικά προγράμματα στο παρόν στάδιο.

Ο Δήμος Στροβόλου, μέσω του Ιδρύματος «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου», και η Αστυνομία Κύπρου, μέσω του Τμήματος Κοινοτικής Αστυνόμευσης Στροβόλου, αποφάσισαν τη σύσταση και λειτουργία «Δημοτικών Ομάδων Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης» (Δ.Ο.Π.Κ.Σ.).

Οι Ομάδες αυτές συγκροτούνται από εθελοντές δημότες Στροβόλου και πολίτες που συνδέονται με το Δήμο, με επικεφαλής τον Αστυνομικό της Γειτονιάς της περιοχής τους.

Ο Στρόβολος έχει διαχωριστεί σε 13 περιοχές, οι οποίες καλύπτονται από 9 Αστυνομικούς της Γειτονιάς. Τέσσερις Αστυνομικοί καλύπτουν από δυο περιοχές. Ο θεσμός του Αστυνομικού της Γειτονιάς δεν καλύπτει ολόκληρο το Στρόβολο. Το μέρος βόρεια της Λεωφόρου Αθαλάσσας που ανήκει στη δικαιοδοσία του Αστυνομικού Σταθμού Λυκαβητού δεν έχει ακόμα εξυπηρετηθεί από Αστυνομικό της Γειτονιάς. Για αυτή την περιοχή έχουν γίνει ειδικές διευθετήσεις για τη συμπερίληψη τους στις Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης.

Στόχος των Συνεργαζόμενων Φορέων είναι η ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασίας για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του προγράμματος.

Ο Δήμος Στροβόλου  το 1997 κινητοποίησε τις διαδικασίες, σε συνεργασία με την Αστυνομία για την ίδρυση της Κοινοτικής Αστυνόμευσης.
Το 2003 άρχισε επίσημα η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος του Αστυνομικού της Γειτονιάς στην επικράτεια του Δήμου Στροβόλου για την περιοχή της Λευκωσίας. Η εξαγγελία του εν λόγω θεσμού έγινε στο Δημαρχείο Στροβόλου στις 29 Σεπτεμβρίου του 2003.

Ακολούθως, το 2005 προχώρησε στη δημιουργία του θεσμού των Δημοτικών Ομάδων Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης, θεσμός ο οποίος επεδίωξε την ενεργό συμμετοχή των δημοτών, σε εθελοντικό επίπεδο, σε θέματα Κοινωνικής Προσφοράς, όπως: την πρόληψη εμφάνισης αντικοινωνικών συμπεριφορών, τον εντοπισμό ομάδων υψηλού κινδύνου, τη σύσταση δικτύου «Στελεχών Πρόληψης» σε διάφορους τομείς όπως τη χρήση ουσιών εξάρτησης, τη βία, τις διακρίσεις, την αντικοινωνική και την παραβατική συμπεριφορά, την καταγραφή και τη μελέτη παραγόντων που προκαλούν αυτά τα φαινόμενα, την ευαισθητοποίηση των δημοτών γύρω από κοινωνικά προβλήματα και την υποστήριξη ατόμων που παρουσιάζουν παραβατικές συμπεριφορές.

Οι προαναφερόμενες ενέργειες αποτελούν προπομπό της δημιουργίας του σημερινού θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς, ο οποίος επεκτάθηκε με μεγάλη επιτυχία παγκύπρια.

Η υλοποίηση του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς ξεκίνησε επίσημα στις 13 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο Ρόλος των εθελοντών δεν είναι να πάρουν το νόμο και τις ευθύνες στα χέρια τους, γιατί αυτό αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων συνεργαζόμενων φορέων.

Εκείνο που ζητείται από τους εθελοντές, μέσω της εφαρμογής του προγράμματος, είναι να συνεργαστούν με το Δήμο Στροβόλου και την Κοινοτική Αστυνόμευση Στροβόλου κυρίως για τα ακόλουθα:

Α. Αναφορά παρατηρήσεων φυσικών καταστροφών οι οποίες χρήζουν άμεσης δράσης από τους αρμόδιους φορείς

Β. Εντοπισμό και Παρατήρηση οποιωνδήποτε αντικοινωνικών, παραβατικών και εγκληματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται στην περιοχή όπου διαμένουν ή/και δραστηριοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και κοινωνικών ή άλλων συναφών προβλημάτων.

Γ.  Υποβολή εισηγήσεων και απόψεων προς τους συνεργαζόμενους φορείς σε σχέση με τις παρατηρήσεις που θα εντοπίζονται και αναφέρονται.

Έχει δημιουργηθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών όπου ο Αστυνομικός ο οποίος έχει την πληροφορία, την αξιολογεί, λαμβάνει κατά την κρίση και εμπειρία του τις προβλεπόμενες ενέργειες, και ταυτόχρονα τη μεταφέρει στη Λειτουργό των Δημοτικών Ομάδων και Κοινωνικής Στήριξης. Στο σημείο αυτό αξιολογείται μεταξύ τους, κατά πόσο θα πρέπει να ενημερωθούν οι εθελοντές για το εκάστοτε περιστατικό. Εάν κριθεί αναγκαία η ενημέρωση τους, ο Λειτουργός των Δημοτικών Ομάδων θα ενημερώνει με γραπτό μήνυμα τους επηρεαζόμενους εθελοντές του προγράμματος για το περιστατικό, δίνοντας τις ανάλογες οδηγίες και κατευθύνσεις.

Με το Θεσμό αυτό η τοπική αυτοδιοίκηση προωθεί τη βελτίωση της λειτουργικότητας της μέσα στο κοινωνικό σύνολο. 

Στόχοι και οφέλη προς τον Δήμο

O Θεσμός εφαρμόζεται στον Δήμο Στροβόλου

Α. Με στόχο την πρόληψη εμφάνισης αντικοινωνικών συμπεριφορών οποιασδήποτε μορφής στην τοπική κοινωνία του Στροβόλου και στην αντιμετώπιση αυτών που ήδη έχουν εντοπιστεί ή/και θα εντοπιστούν μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, και χρήζουν παρέμβασης.

Β. Για να προφέρει:

 • Καλύτερη ποιότητα ζωής στις γειτονιές μας
 • Ενδυνάμωση σχέσεων των ατόμων της κάθε γειτονιάς
 • Ανάπτυξη αισθήματος ασφάλειας και υπευθυνότητας
 • Μείωση του εγκλήματος, παραβατικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών
 • Μείωση κοινωνικών προβλημάτων
 • Ενδυνάμωση σχέσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αστυνομίας και Δημοτών 

Ακολουθούν σχετικά έντυπα καθώς και ενημερωτικό υλικό του προγράμματος

Δελτία Τύπου/Εκδηλώσεις

Αρχείο

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 22 470460
Τηλεομοιότυπο:  22 470400
Ηλεκτρ.Ταχυδρομείο:  msazeidou@strovolos.org.cy

Ο Δήμος Στροβόλου και το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου», δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που βιώνει η χώρα μας, οι οποίες επιβάρυναν ιδιαίτερα μια μερίδα συνανθρώπων μας, αποφάσισαν όπως ενισχύσουν το αγαθοεργές έργο των έντεκα εκκλησιαστικών ενοριών στην περιοχή του Δήμου Στροβόλου.

Οι εκκλησιαστικές ενορίες στηρίζουν σήμερα περίπου 650 οικογένειες στο Δήμο Στροβόλου, μέσω της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, καθώς και της εθελοντικής συνεισφοράς του κόσμου και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Στη βάση αυτών των δεδομένων, αποφασίστηκε η ενίσχυση αυτής της προσπάθειας, για την περαιτέρω στήριξη ατόμων και οικογενειών στο Δήμο Στροβόλου, και προς αποφυγή διπλοκαλύψεων σε σχέση με την παρεχόμενη βοήθεια, με σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των δημοτών Στροβόλου, που βιώνουν τις κοινωνικές επιπτώσεις της σημερινής οικονομικής κατάστασης στη χώρα μας. Ο Δήμος Στροβόλου προσέφερε μέχρι σήμερα στις εκκλησιαστικές ενορίες κουπόνια που αγοράστηκαν από το Δήμο και προσφέρθηκαν ταυτόχρονα από υπεραγορές, καθώς και τρόφιμα που συλλέγονται από εκδηλώσεις που διοργανώνονται για το σκοπό αυτό.

Για συνέχιση αυτής της κοινής προσπάθειας στην περιοχή του Δήμου, καλούμε το κοινό όπως συνεχίσει να στηρίζει ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί και όποτε μπορεί, για να παρέχουμε ένα χέρι βοηθείας σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη από εμάς, μέχρι και την άρση της παρούσας οικονομικής ύφεσης. Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά της οποιασδήποτε βοήθειας, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα: 22 470374 και 22 495272.

Το 2014, ο Δήμος Στροβόλου προσέφερε κουπόνια από υπεραγορές συνολικής αξίας €16.695, εκ των οποίων ο Δήμος αγόρασε κουπόνια συνολικής αξίας €14.000 και οι Υπεραγορές ΜΕΤΡΟ, ALPHAMEGA Υπεραγορά και F. T. Golden Star Supermarket προσέφεραν κουπόνια συνολικής αξίας €2.695.

Επιπρόσθετα, συλλέχθηκαν τρόφιμα στα πλαίσια των ακόλουθων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων που διοργανώθηκαν, και προώθησαν ταυτόχρονα την επίτευξη αυτού του στόχου, τα οποία μοιράστηκαν εκ περιτροπής στις εκκλησιαστικές ενορίες του Δήμου μας:

 • 6 Ιουνίου 2014: Τα μέλη του Ταμείου Ευημερίας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) προώθησαν την πρωτοβουλία με την ονομασία «Συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για φιλανθρωπικούς σκοπούς»
 • 23 Σεπτεμβρίου 2014: Συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης από το Δήμο Στροβόλου και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
 • 6 Δεκεμβρίου 2014: Xριστουγεννιάτικο φεστιβάλ Δήμου Στροβόλου
 • 23 Δεκεμβρίου 2014: Xριστουγεννιάτικο πάρτι Γυμναστηρίου COMANETSI
 • 15 Μαΐου 2015: Τα μέλη του Ταμείου Ευημερίας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) προώθησαν για δεύτερη συνεχή χρονιά την πρωτοβουλία με την ονομασία «Συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για φιλανθρωπικούς σκοπούς»

Ο Δήμος Στροβόλου ευχαριστεί όλους όσους στήριξαν μέχρι σήμερα αυτή την πρωτοβουλία, και συγκεκριμένα:

 • Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • ΟΠΑΠ Κύπρου
 • CYTA
 • Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υπεραγορές ΜΕΤΡΟ
 • ALPHAMEGA Υπεραγορά
 • F. T. Golden Star Supermarket
 • Κυπριακό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Χειρουργείου
 • Γυμναστήριο COMANETSI
 • Ίδρυμα Χριστίνας Αποστόλου
 • Πρωτοβουλία των City Markets
 • Arizona Trading Co Ltd
 • C. Savva & Associates Ltd
 • Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας «ΠΕΡΣΕΑΣ»
 • Δημότες Στροβόλου 

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις 

Μπορείτε να ενημερώνεστε στην ιστοσελίδα:  http://strovolosfamilypolicies.eu/

Στους άμεσους μελλοντικούς στόχους του Δήμου Στροβόλου είναι η ανέγερση και λειτουργία σταθμού για την παροχή φροντίδας σε βρέφη και νήπια εργαζομένων γυναικών σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται μια ακόμη βασική ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας μας που θέλει τη γυναίκα, όχι μόνο να εργάζεται, αλλά και να προσβλέπει σε επαγγελματική ανέλιξη, με τη σιγουριά ότι τα παιδιά της βρίσκονται σε καλά χέρια.

Προς υλοποίηση του στόχου αυτού, η κα Κατίνα Μικελλίδου, δημότης Στροβόλου, προχώρησε στην ίδρυση φιλανθρωπικού ιδρύματος υπό την επωνυμία «Κατίνα Μικελλίδου» αφιερώνοντας στο Ίδρυμα το ακίνητο της που βρίσκεται στο Στρόβολο. Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ενεργά ο εκάστοτε Δήμαρχος Στροβόλου, ο εκάστοτε Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου Στροβόλου και ένας Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Στροβόλου.

Σκοποί του Ιδρύματος είναι:

 1. Η ίδρυση βρεφοκομικού και νηπιοκομικού σταθμού.
 2. Η προσφορά φιλανθρωπικών και κοινωνικών υπηρεσιών, βοήθειας και συμπαράστασης σε βρέφη, νήπια, παιδιά ή/ και άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία χρήζουν βοήθειας και καθοδήγησης.
 3. Η παροχή στέγης, διατροφής, περιποίησης και παρακολούθησης βρεφών και νηπίων κατά τη διάρκεια της εργασίας των γονέων ή κηδεμόνων τους και η μέριμνα για άπορα και ορφανά βρέφη και νήπια.
 4. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, παρουσιάσεων, εκθέσεων και διαλέξεων που σκοπό έχουν την προώθηση της πνευματικής και θρησκευτικής καλλιέργειας.
 5. Η συνεργασία με άλλα οργανωμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα ή σωματεία, νομικά πρόσωπα, ή/ και κρατικά, αρμόδιες υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.

katinamikelidou

www.ecvc.eu

Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» συμμετείχε στο σχέδιο «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Φροντίδας Ηλικιωμένων (ECVC), το οποίο στηρίχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Leonardo da Vinci. Άρχισε να αναπτύσσεται από τον Οκτώβριο 2008  με σκοπό να δημιουργήσει ένα σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης που θα απονέμει στους συμμετέχοντες το «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Φροντίδας Ηλικιωμένων» στον τομέα Υγείας και Ευημερίας.

Η κατάρτιση αξιοποιεί το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης που είχε αναπτυχθεί από το έργο ECV www.ecvleonardo.com (2005-2007) και συμπληρώνεται από πρακτική εξάσκηση σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου τίτλου σπουδών χαμηλού κοινωνικού κόστους αλλά με ουσιαστικό επαγγελματικό περιεχόμενο, σε επίπεδο μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4VOC).

Το σχέδιο δημιούργησε ένα αειφόρο σύστημα διάδοσης προσόντων στις τοπικές κοινωνίες με στόχο την υποκίνηση του κύκλου «κατάρτιση-εμπειρία-πιστοποίηση-αποκατάσταση» στη φροντίδα ηλικιωμένων. Η νέα αυτή εκπαιδευτική επιλογή ενδυναμώνει την απασχόληση με Φροντιστές Ηλικιωμένων, για τους οποίους η ζήτηση ολοένα και αυξάνει λόγω της γήρανσης του πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη.

Το σύστημα αποτελείται από το «Λογισμικό Ηλεκτρονικής Μάθησης ECV», το «Σύστημα Αξιολόγησης Προσόντων Φροντιστών Ηλικιωμένων», τα «Κέντρα Κατάρτισης και Πρακτικής Εξάσκησης στη Φροντίδα Ηλικιωμένων», τα «Κέντρα Κοινοτικής Πληροφόρησης για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων» καθώς και το «Αστικό Παρατηρητήριο για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων».

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Το «Κέντρο Κατάρτισης» στην περιοχή του Δήμου Στροβόλου είναι η Στέγη Ηλικιωμένων Αγίας Μαρίνας, το οποίο παρέχει επαγγελματική πρακτική εξάσκηση σε καταρτιζόμενους. Το Κέντρο δέχεται καταρτιζόμενους, οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον και πληρούν τα κριτήρια επιλογής: διαθεσιμότητα χρόνου, γνώση χρήσης ή επιθυμία στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενδιαφέρον στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, το οποίο να εκδηλώνεται έμπρακτα, και στα πλαίσια του Κέντρου Κατάρτισης.

Το Κέντρο υποστηρίζει την κατάρτιση με το «Λογισμικό αυτοκατάρτισης στη φροντίδα ηλικιωμένων» και απασχολεί τους καταρτιζόμενους σε κανονικές βάρδιες εργασίας, μαζί με έμπειρους φροντιστές όπου αποκτούν πρακτική εμπειρία και επαγγελματική συνάφεια. Το Κέντρο συνδέεται λειτουργικά με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σχολή Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων στην Αθήνα, ο οποίος υποστηρίζει και εποπτεύει την όλη εκπαιδευτική διαδικασία, παραδίδει συμπληρωματικά σεμινάρια στους καταρτιζόμενους και παρέχει το «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Φροντίδας Ηλικιωμένων» μέσα από τη διαδικασία «Διαπίστευση Προσόντων Φροντίδας Ηλικιωμένων». 

ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Το «Αστικό Παρατηρητήριο Φροντίδας Ηλικιωμένων» είναι ένας κοινωνικός φορέας που ιδρύεται σε κάθε χώρα από τον Κοινωνικό Εταίρο του σχεδίου ECVC και αποτελείται από στελέχη της τοπικής κοινότητας τα οποία σχετίζονται με τη φροντίδα ηλικιωμένων (οίκοι ευγηρίας, κοινοτικές υπηρεσίες, οργανώσεις προώθησης της υγείας, ιδρύματα εθελοντικής φροντίδας, κοινωνικοί φορείς). 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι καταρτιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σχετικά με το λειτούργημα της φροντίδας ηλικιωμένων μέσα από 2 άξονες: τον θεωρητικό, μέσα από τη μελέτη του λογισμικού ηλεκτρονικής αυτοκατάρτισης και τον πρακτικό, μέσα από την πρακτική άσκηση (απασχολούνται σε κανονικές βάρδιες εργασίας) στα Κέντρα Κατάρτισης, την παρακολούθηση συμπληρωματικών σεμιναρίων στους χώρους των ακαδημαϊκών εταίρων και την διαπίστευση των Προσόντων που θα οδηγήσει στην απόκτηση επαγγελματικού Πιστοποιητικού Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Το Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Φροντίδας Ηλικιωμένων παρέχει στους καταρτιζόμενους γνώσεις και πρακτική άσκηση στα ακόλουθα θέματα:

 1. Επαγγελματική Συνείδηση
 2. Βασική Παθολογία της Γήρανσης
 3. Φροντίδα Περιβάλλοντος
 4. Βασική φροντίδα σώματος
 5. Υγιεινή
 6. Νοσηλευτική
 7. Χειρισμός ακράτειας
 8. Πρώτες βοήθειες
 9. Φυσιοθεραπεία
 10. Δραστηριότητα και Αναψυχή
 11. Εργαλεία και υλικά 

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΩΝ

Το Δίκτυο ECV είναι ένα εργαλείο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου ECV με σκοπό την προώθηση του λειτουργήματος φροντίδας ηλικιωμένων.
Οργανισμοί και άτομα που έχουν κοινό συμφέρον στην Επαγγελματική Φροντίδα Ηλικιωμένων μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στο Δίκτυο ECV.
Η εγγραφή μέλους δεν δημιουργεί καμιά υποχρέωση εκτός από την προσπέλαση των δεδομένων του μέλους από τα μέλη του Δικτύου ECV.

Τα οφέλη των μελών του Δικτύου ECV περιλαμβάνουν:

 • Πρόσβαση στα προϊόντα ECV
 • Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με άλλα μέλη
 • Προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης και
 • της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων
 • Επέκταση του πολιτισμού που διέπει τις κοινωνικές σχέσεις στη φροντίδα ηλικιωμένων

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε Οργανισμούς και άτομα που ενδιαφέρονται για τη φροντίδα ηλικιωμένων.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Δίκτυο μελών διαμέσου της ιστοσελίδας: www.ecvc.eu 

ΕΤΑΙΡΟΙ

 1. TRISYS LTD (CY)
  Ανάδοχος εταίρος Σύμβουλοι Διαχείρισης, Κατάρτισης και Έρευνας
  www.tringos.comtringos@logos.cy.net
  Τηλ.: +357 22377776 – Τηλεομοιότυπο: +357 22376930
 2. Amalgama Πληροφορική Λτδ (CY)
  Οργανισμός Πληροφορικής Τεχνολογίας
  www.amalgamacy.infoorestis@amalgamacy.info
  Τηλ.: +357 99484776 – Τηλεομοιότυπο: +357 22376930
 3. Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου (CY)
  Φορέας Kοινωνικής Πολιτικής Δήμου Στροβόλου
  www.strovolos.org.cypolydynamo@strovolos.org.cy
  Τηλ.: +357 22470374 και 22495272 – Τηλεομοιότυπο: +35722470400
 4. ΚΕΚ ΣΒΙΕ (GR)
  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σχολή Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων
  www.sbie.edu.grgiord@sbie.edu.gr
  Τηλ.: +30210 3312992 – Τηλεομοιότυπο: +30210 3312994
 5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (GR)
  www.pcci.grbic@pcci.gr
  Τηλ.: +30 210 4170529 – Τηλεομοιότυπο: +30210 4174601
 6. Fundation Docete Omnes (ES)
  Κέντρο Επαγγελματικών Σπουδών
  www.doceteomnes.comprogramas@doceteomnes.com
  Τηλ.: +34 958590002 – Τηλεομοιότυπο: +34 958892048
 7. Confederation Espanola de Centros de Ensenanza – (ES)
  Συνομοσπονδία Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  www.cece.esselina.martin@cece.es
  Τηλ.: +34 91 7257909 – Τηλεομοιότυπο: +34 91 7261117                                                     
 8. Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola
  Σχολή Κοινωνικής Ευημερίας Πανεπιστημίου ΠΕΖΣ (HU)
  http://www.szoceu-pecs.sulinet.hutitkarsag@szoceu-pecs.sulinet.hu
  Τηλ.: + 36 72 314667 – Τηλεομοιότυπο: + 3672314667
 9. Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány (HU)
  Ίδρυμα Κοινωνικής Προσφοράς CARITAS
  www.pecsi-caritas.hucspjr@totalkft.hu
  Τηλ.: +3672511793  –  Τηλεομοιότυπο: +367231538
 10. Vilniaus Universiteto Gerontologijos Centras (LT)
  Πανεπιστήμιο Βίλνιους Κέντρο Γεροντολογίας
  www.ekmi.vu.ltvidmantas.alekna@ekmi.vu.lt
  Τηλ.: +370 52777745  – Τηλεομοιότυπο: +370 5277774510
 11. Socializacijos ir Darbinio Mokymo Centras (LT)
  Οργανισμός Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικής Ένταξης
  sdm@centras.lt –  danguole.sdm@gmail.com
  Τηλ.: +370 2330355 – Τηλεομοιότυπο: +370 52349594