Διάλογος Πολιτών με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), κ. Karl-Heinz Lambertz

Tετάρτη, 5 Ιουνίου 2019
Φουαγιέ Δημοτικού Μεγάρου, 18:00

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων σας γίνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Δήμου Στροβόλου. Υπεύθυνος επεξεργασίας του μητρώου είναι ο Δήμος Στροβόλου.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν.

Για την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (municipality@strovolos.org.cy / ththeodotou@strovolos.org.cy) ή μέσω τηλεομοιότυπου (22 470400) ή δια χειρός, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου.

Παρακαλείστε, εάν επιθυμείτε, να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα αυτό να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται πιο κάτω.

  • Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Citizens’ Dialogue with the President of the European Committee of the Regions (CoR), Mr Karl-Heinz Lambertz

Wednesday, 5th June 2019
Municipality of Strovolos (foyer) at 18:00

Your personal data is collected ONLY for the needs of the Municipality of Strovolos. The Municipality of Strovolos is responsible for the processing of your data.

You have the right to access, correct and/or delete your data by sending a request via e-mail (municipality@strovolos.org.cy / ththeodotou@strovolos.org.cy) or by fax (22 470400) or by hand, to the Citizens’ Service Bureau, Strovolos Municipality, 100 Strovolos Avenue.

If you wish to participate in this event, please fill in the details requested below.

  • Fields marked with an asterisk (*) are required.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.