Δεν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με συμμετοχή του κοινού στις υποδομές του Δήμου