Εναλλακτικά οι αιτήσεις και συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: chalexandrou@strovolos.org.cy

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει μαζί με την αίτησή του να υποβάλει και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο λειτουργό στο τηλέφωνο 22470378 κατά τις εργάσιμες ώρες.