Τα πράσινα απόβλητα/απόβλητα κήπου θα πρέπει να τοποθετούνται στις ειδικές «κομποστοποιήσιμες» σακούλες που προμηθεύει ο Δήμος στην τιμή του ενός ευρώ/σακούλα.

Οι ειδικές σακούλες μπορούν να εξασφαλιστούν  από  το Ταμείο του Δήμου.   Διαφορετικά,  μπορούν να παραγγελθούν και πληρωθούν διαδικτυακά και ο Δήμος θα τις παραδώσει στο σπίτι σας (προσοχή: η παράδοση στο σπίτι προϋποθέτει μίνιμουμ παραγγελία 15 σακούλων)

Οι σακούλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε προσιτό σημείο μπροστά από τις κατοικίες.

Η συλλογή των σακούλων από το συνεργείο γίνεται, αφού προηγουμένως  οι Δημότες μας ενημερώσουν το Δήμο τηλεφωνικά, στο τηλ  22470470 ή καταχωρώντας τα στοιχεία σας εδώ