Η συλλογή των σακούλων για πράσινα απόβλητα από το συνεργείο γίνεται, αφού προηγουμένως  μας ενημερώσετε τηλεφωνικά, στο τηλ  22470470 ή καταχωρώντας τα στοιχεία σας πιο κάτω:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Δήμου Στροβόλου. Υπεύθυνος επεξεργασίας του μητρώου είναι ο Δήμος Στροβόλου.

 Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν.

Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης/διόρθωσης μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (municipality@strovolos.org.cy) ή μέσω τηλεομοιότυπου (22 470400) ή δια χειρός, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου.