• ΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 
 • ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
 • ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
  Ν. 111/1985 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985
  Ν. 54(Ι)/1996 O ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996
  Ν. 185(Ι)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
  N. 55(I)/92 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1992
  Κ.Δ.Π 368/96 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1996
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 852/2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Ν. 24(I)/2017 O ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017
  Ν. 87(I)/2001 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ