ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ

Ο Παλαιός Πυρήνας Στροβόλου αποτελεί ισχυρό στοιχείο ταυτότητας, όχι μόνο για τους κατοίκους του Στροβόλου, αλλά και για ολόκληρη τη Λευκωσία. Ο Δήμος Στροβόλου, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, προγραμματίζει την ανάπλαση του με στόχο την προστασία, ανάδειξη και εμπλουτισμό των οικοδομών και φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής, την προστασία και ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, τη διατήρηση της ποιότητας ζωής και επιπέδου εξυπηρέτησης των οικιστικών γειτονιών και την οργάνωση της τοπικής εμπορικής δραστηριότητας. Ένας από τους στόχους είναι όπως η περιοχή αποκτήσει χαρακτήρα τουριστικού ενδιαφέροντος.

Αφού προηγήθηκε η ετοιμασία σχεδίων χρήσης γης, επισκόπηση χώρων στάθμευσης, αξιολόγηση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ανάλυση της τυπολογίας των οικοδομών και των δημοσίων χώρων στην υπό μελέτη περιοχή, καθώς και κοινωνιολογική έρευνα από ειδική ομάδα επιστημόνων, ζητήθηκε από τους ανάδοχους μελετητές, I . C . P . Σύμβουλοι Προγραμματισμού Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, το υπό εκπόνηση σχέδιο να λαμβάνει σοβαρά υπόψη και τα ακόλουθα:

 • τη διασφάλιση της ζωτικότητας και της βιωσιμότητας του Παλαιού Πυρήνα
 • την αναβίωση της περιοχής – με σεβασμό και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς- την ποιοτική αναβάθμιση του χώρου και τη βελτίωση των ανέσεων ζωής και εργασίας.
 • την προσέλευση νέου μόνιμου πληθυσμού.
 • τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του Παλαιού Πυρήνα και την εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής διαχείρισης .
 • την αποθάρρυνση της διαμπερούς κυκλοφορίας, τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων και την εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής διαχείρισης.

Οι μελετητές υπέβαλαν ήδη στο Δήμο τις ακόλουθες εκθέσεις:

 • Έκθεση Προμελέτης
 • Ενδιάμεση Έκθεση
 • Έκθεση Έργων Προτεραιότητας
 • Χάρτη Προτεινομένων Ζωνών
 • Προκαταρκτική τελική μελέτη
 • Τελική μελέτη

Σύμφωνα με την Έκθεση Έργων Προτεραιότητας έχουν υποδειχθεί οι ακόλουθες εργασίες στην Περιοχή του Παλαιού Πυρήνα.

 • Ανάπλαση χώρου Παλιού Δημαρχείου
 • Ανάπλαση περιοχής Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου
 • Ανάπλαση περιοχής Εκκλησίας Παναγίας Χρυσελεούσης μαζί με τον άξονα της οδού Παναγίας Χρυσελεούσης
 • Ανάπλαση περιοχής Εκκλησίας Αγίας Μαρίνας
 • Πεζοδρομοποιήσεις στο σύνολο της περιοχής ως το Σχέδιο Περιοχής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην προσπάθεια του να εκφράσει την έντονη βούληση του για προώθηση των έργων προτεραιότητας, έχει ήδη συμπεριλάβει στον Προϋπολογισμό Αναπτύξεως για το τρέχον έτος, ποσό €67,500.00, το οποίο αφορά τα έξοδα προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ετοιμασία των αναγκαίων αρχιτεκτονικών σχεδίων, για τις εργασίες που αναφέρονται πιο πάνω.

Οι εργασίες με α/α (1) και (2) έχουν κριθεί ως σημαντικές και έχουν καταταγεί στην πρώτη προτεραιότητα της όλης προσπάθειας.
Γενική περιγραφή των πιο πάνω εργασιών φαίνεται πιο κάτω:

Α. Ανάπλαση Χώρου Παλιού Δημαρχείου και δημιουργία πλατείας

 • Αναπαλαίωση Διατηρητέου κτιρίου και ένταξη νέας χρήσης σε αυτό.
 • Διαμόρφωση υπογείου χώρου στάθμευσης για τις ανάγκες της νέας χρήσης και για το σύνολο της περιοχής.
 • Διαμόρφωση πλατείας για υπαίθριες εκδηλώσεις.
 • Ένταξη νέων κτιρίων μικρής κλίμακας, υποβοηθητικά ως προς τις λειτουργίες της πλατείας.
 • Διαμόρφωση δημοσίων χώρων υγιεινής με μικρές αποθήκες εξοπλισμού και εργαλείων
 • Διαμόρφωση πρασίνου και κήπων σε συνδυασμό με περίφραξη που να συνάδει με τον περιβάλλοντα χώρο.
 • Ηλεκτροφωτισμό προβολής του διατηρητέου κτιρίου και της πλατείας.

Β. Ανάπλαση περιοχής εκκλησίας Αγίου Γεωργίου

 • Συντήρηση και αποκατάσταση της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου
 • Υπογειοποίηση όλων των υπηρεσιών (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, ΣΥΛ, ΣΑΛ) σε όλους τους δρόμους που περιβάλλουν την εκκλησία (οδός Αγίου Γεωργίου)
 • Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου που αφορά την απομάκρυνση των ομβρίων
 • Διαμόρφωση πλακόστρωτων/πεζοδρομοποίηση όλων των δρόμων που περιβάλλουν την εκκλησία (μέχρι τη συμβολή της οδού Αγ Γεωργίου με την οδό Ηφαίστου και Αρχιεπισκόπου Κυπριανού)
 • Αναπλάσεις προσόψεων όλων των οικοδομών που εφάπτονται των δρόμων που θα πεζοδρομοποιηθούν.
 • Σε όλες τις ετοιμόρροπες οικοδομές θα γίνουν εργασίες στήριξης τους.
 • Όλες οι πρόχειρες κατασκευές (π.χ. στέγαστρα, γκαράζ κ.α.) θα απομακρυνθούν για να μην παρουσιάζεται εικόνα εγκατάλειψης.
 • Ηλεκτροφωτισμός προβολής της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου και εγκατάσταση οδικού φωτισμού που να συνάδει με το χαρακτήρα της περιοχής.

Το κείμενο, οι χάρτες και τα λεπτομερή σχέδια τα οποία δημοσιεύτηκαν και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 1/9/06 φαίνονται πιο κάτω:

ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 06/06/2014

Επίσης μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σημείο Διοίκηση\ Πολεοδομία & Χωροταξία\Σχέδια Ανάπτυξης\Σχέδια Περιοχής\ Πυρήνας Στροβόλου σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, γύρω από το Σχέδιο Ανάπλασης του Παλαιού Πυρήνα Στροβόλου, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Αθανάσιο Κολυβά στο τηλ. 22 470332

 

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις