Αλλάζει όψη το ιστορικό κέντρο Στροβόλου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου ενέκρινε το Έργο ανάπλασης του ιστορικού κέντρου του Δήμου “Slow City”. Το Έργο στοχεύει στην αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα Στροβόλου, με μια σύγχρονη προσέγγιση, δημιουργώντας μια πόλη με πιο ανθρωποκεντρικό και βιώσιμο χαρακτήρα.

Αναμένεται ότι ο Δήμος σε συνεργασία με τους μελετητές του Έργου θα ολοκληρώσει άμεσα τα κατασκευαστικά σχέδια, έτσι ώστε να ξεκινήσει η πρώτη φάση της ανάπλασης του ιστορικού πυρήνα Στροβόλου εντός του 2021.

Το Έργο στοχεύει στη σταδιακή προβολή και διαμόρφωση έξι σημαντικών σημείων στον παλαιό Στρόβολο, τα οποία συνδέονται με το Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της πολιτικής του δημόσιου χώρου.