Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει τους δημότες ότι πλέον η ανακύκλωση είναι υποχρεωτική για όλους, με την αλλαγή της Περί Αποβλήτων νομοθεσίας και των Περί Αποβλήτων κανονισμών, όπως εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον Ιούλιο 2022.

Είναι σημαντική η συνεισφορά όλων μας, για την επιτυχή υλοποίηση του πιο πάνω στόχου.

Γιατί να ανακυκλώνουμε;

🍃 Μειώνουμε τον όγκο των αποβλήτων και αποφορτίζουμε το περιβάλλον

🍃 Προστατεύουμε το περιβάλλον από ρυπογόνες ουσίες

🍃 Εξοικονομούμε πρώτες ύλες και ενέργεια (η παραγωγή από χρησιμοποιημένα υλικά απαιτεί λιγότερη ενέργεια)

🍃 Έχουμε καθαρότερο και υγιέστερο περιβάλλον

🍃 Βοηθούμε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Καταγράφονται εδώ οι υφιστάμενοι τρόποι ανακύκλωσης, μέχρι και την τελική υλοποίηση του προγράμματος που σχεδιάζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος, για την ολιστική διαχείριση όλων των ρευμάτων αποβλήτων. Ο Δήμος εξετάζει διάφορες διευκολύνσεις και νέα προγράμματα για ενίσχυση αυτού του σκοπού.