ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΣΥΛΒΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 • ΛΗΨΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ / ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΓΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
 • ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
 • ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
 • ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ/ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
 • ΑΠΟΘΗΚΕΣ
 • ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
 • ΤΑΜΕΙΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ

 • ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΗΚΟΤΟΜΩΝ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ:
  • ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΓΗΣ
  • ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
  • ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ/ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ/ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ 96 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΧΕΤΩΝ)
 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΚΩΝ


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ

 • ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
 • ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΣΤΙΩΝ ΟΧΛΗΡΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ, ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
 • ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΚΥΒΑΛΩΝ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΟΛΑΡΗ

 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ KAI EYΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Α. ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ     

Δημοτικοί τροχονόμοι 

Οι Δημοτικοί Τροχονόμοι έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας καθώς και τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης σύμφωνα με τη Νομοθεσία (Ν.47 (Ι)/1997).

Ο Δήμος εργοδοτεί τροχονόμους οι οποίοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού Αστυνομίας.

Σχολικοί τροχονόμοι

Για ενίσχυση του έργου των δημοτικών τροχονόμων, ο Δήμος εργοδοτεί και άτομα για έλεγχο των σχολικών διαβάσεων, κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών προς και από το σχολείο τους. Τα άτομα αυτά είναι επίσης κατάλληλα εκπαιδευμένα. Τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού Αστυνομίας.

Β. ΕΞΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Τα αδικήματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί εξώδικο πρόστιμο καθορίζονται με τον Περί   Εξωδίκου Ρύθμισεως Αδικημάτων Νόμοι του 1997 μέχρι και τις τροποποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Αν το εξώδικο πρόστιμο δεν πληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, τότε το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται με το μισό του αρχικού προστίμου και μπορεί να πληρωθεί μέσα σε άλλες δεκαπέντε (15) μέρες από την έκδοση της ειδοποίησης/εξώδικης καταγγελίας.

Επίσης πριν την πάροδο των τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης η πληρωμή του εξωδίκου προστίμου μπορεί να διευθετηθεί με τους πιο κάτω τρόπους:

(α) κατά της ώρες λειτουργίας του Δημοτικού Ταμείου (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8:00π.μ. μέχρι και τις 2:00μ.μ.
(β) διαμέσου της ιστοσελίδα του Δήμου www.strovolos.org.cy στο σημείο e–  Strovolos/Πληρωμές Μέσω Διαδικτύου/ epayments, Φορολογιών και Εξωδίκων εδώ
(γ) σε Εμπορικές Τράπεζες ή Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα
(δ) μέσω ταχυδρομικής επιταγής

Για κάθε αδίκημα καθορίζεται και το ύψος του προστίμου, που κυμαίνεται μεταξύ €8,00 και €300,00. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
(α) Διάφορες παραβάσεις των κανονισμών περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης και των Δημοτικών Κανονισμών Τροχαίας όπως:

Περιγραφή Πρόστιμο
Παρακώλυση κυκλοφορίας 50,00
Στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμιο 100,00
Στάση σε μονή κίτρινη γραμμή 50,00
Στάθμευση σε διπλή κίτρινη γραμμή 100,00
Στάθμευση σε μικρή απόσταση από διάβαση πεζών 150,00
Στάθμευση σε μικρή απόσταση από στάση λεωφορείου 150,00
Παράβαση σήματος τροχαίας – Στάθμευση επί ΑΛΤ 25,00
Στάθμευση στην αντίθετη πλευρά της πορείας του οχήματος 100,00
Στάθμευση σε μικρή απόσταση από συμβολή δρόμων 100,00
Στάθμευση σε μικρή απόσταση από φωτεινό σηματοδότη τροχαίας 100,00
Στάθμευση σε παρκόμετρο μετά τη λήξη του χρόνου 8,00
Στάθμευση σε παρκόμετρο χωρίς την καταβολή του τέλους 8,00
Στάθμευση σε Δ.Χ.Σ. κατά παράβαση σήματος τροχαίας – Διπλή κίτρινη γραμμή 8,00
Στάθμευση σε Δ.Χ.Σ. χωρίς να πληρωθεί το ορισθέν τέλος 8,00
Στάθμευση χωρίς να πληρωθεί το τέλος σε χώρο στάθμευσης σε Οδό 8,00
Τέλος χρόνου σε χώρο στάθμευσης σε Οδό 8,00
Παρεμπόδιση διόδου 50,00
Παράβαση σήματος τροχαίας-Στάση και στάθμευση 25,00
Στάθμευση σε Δ.Χ.Σ. κατά παράβαση σήματος τροχαίας – Αναπηρικά οχήματα μόνον 8,00
Παράβαση σήματος τροχαίας – Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης για ανάπηρους 300,00
Παράβαση σήματος τροχαίας – Στάθμευση 60 λεπτών μόνο 25,00
Παράβαση σήματος τροχαίας – Στάθμευση 60 λεπτών μόνο 25,00
Παράβαση σήματος τροχαίας – Στάθμευση 15 λεπτά μόνο 25,00
Παράβαση σήματος – Στάθμευση πάνω σε νησίδα 25,00

Εξουσία εφαρμογής όλων των προνοιών του νόμου έχει η Αστυνομία. Όμως, για τροχαία αδικήματα που καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση τον περί Δήμων νόμο, τέτοια εξουσία χορηγείται (και έχει χορηγηθεί) και στους δημοτικούς τροχονόμους όπως και σε άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Για κάθε καταγγελία εκδίδεται ειδοποίηση, στην οποία περιγράφεται η παράβαση και αναγράφονται το ποσό του προστίμου και ο τόπος πληρωμής του.

Εάν το πρόστιμο δεν πληρωθεί μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της καταγγελίας, τούτο αυξάνεται με πρόσθετη επιβάρυνση ίση με το μισό ποσό του προστίμου και θα πρέπει να πληρωθεί μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Δικαστικά μέτρα λαμβάνονται εάν το πρόστιμο και η πρόσθετη επιβάρυνση δεν πληρωθούν μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία της καταγγελίας. (Ως ημερομηνία καταγγελίας θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ειδοποίησης.

Τα εξώδικα πρόστιμα που επιβάλλονται από αστυνομικό για αδικήματα που διαπράχθηκαν μέσα στα όρια του Δήμου με βάση τους κανονισμούς περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης, όπως και τα εξώδικα πρόστιμα που επιβάλλονται από δημοτικό τροχονόμο ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το Δήμο πρόσωπο, καταβάλλονται στον Δήμο.

Η επιβολή και πληρωμή εξώδικου προστίμου δεν αποτελεί καταδίκη. Το δικαστήριο όμως λαμβάνει το γεγονός υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής σχετικά με άλλα παρόμοια αδικήματα του ιδίου ατόμου.

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις