ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΗΛ.: 22 470 393

 • ΛΗΨΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ
 • ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ / ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΓΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
 • ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΤΗΛ.: 22 470 301

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΝΑ ΚΑΡΥΔΗ, ΤΗΛ.: 22 470 303

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΤΗΛ.: 22 470 329

 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 • ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
 • ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
 • ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ/ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ), ΤΗΛ.: 22 470 312

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
 • ΑΠΟΘΗΚΕΣ
 • ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
 • ΤΑΜΕΙΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΑΝΝΑ ΚΑΡΥΔΗ, ΤΗΛ.: 22 470 332

 • ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΗΚΟΤΟΜΩΝ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ:
  • ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΓΗΣ
  • ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
  • ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ/ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΤΗΛ.: 22 470 333

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ/ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ 96 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΧΕΤΩΝ)
 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Αρχείο εδώ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ), ΤΗΛ.: 22 470 346

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2019

Αρχείο εδώ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, Α’ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ, ΤΗΛ.: 22 470 353

 • ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
 • ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΣΤΙΩΝ ΟΧΛΗΡΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ, ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
 • ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΚΥΒΑΛΩΝ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Αρχείο εδώ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΟΛΑΡΗ, ΤΗΛ.: 22 470 450

 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ KAI EYΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ