Ο Λαογραφικός – Χορευτικός Όμιλος Δήμου Στροβόλου δημιουργήθηκε το 2007 από έμπειρους χορευτές. Στο σύντομο αυτό διάστημα, έχει δώσει το δικό του στίγμα στον χώρο της κυπριακής παράδοσης και του πολιτισμού, με πολλές παραστάσεις και εμφανίσεις τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.

Στόχοι του Ομίλου είναι:

  • η διδασκαλία και η διάδοση των παραδοσιακών και λαϊκών κυπριακών και ελληνικών χορών
  • η καλλιέργεια και η διάδοση των εθίμων της κυπριακής παράδοσης
  • η διοργάνωση λαογραφικών εκδηλώσεων με επίκεντρο το χορό και την κυπριακή παράδοση
  • η συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Κύπρου για την προώθηση των σκοπών του Ομίλου

Στον όμιλο μπορούν να συμμετάσχουν άτομα από 9 ετών και άνω. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μία φορά εβδομαδιαίως, από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο.