Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου, θέλοντας να θέσει πάνω σε οργανωμένη βάση την κοινωνική του προσφορά προς τους δημότες, προχώρησε το Σεπτέμβριο του 1993 στη δημιουργία του Ιδρύματος «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου», που ήδη έχει συμπληρώσει 22 χρόνια ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς προς τους δημότες Στροβόλου.

Το Ίδρυμα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου το 2005, έχει αναλάβει την ευθύνη προώθησης και υλοποίησης όλης της κοινωνικής δράσης του Δήμου Στροβόλου και αποτελεί την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Στροβόλου.

Βασικός σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη μιας υγιούς κοινωνίας πολιτών, μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε εκείνες τις ευπαθείς ομάδες και περιοχές υψηλού κινδύνου του Δήμου Στροβόλου, που αποδεδειγμένα βάση έρευνας, παρουσιάζουν αυτή την ανάγκη. Οι κοινωνικές πολιτικές που εφαρμόζονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών και στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ευημερία των δημοτών κάθε ηλικίας που συμμετέχουν σε αυτά.

Συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες σε παιδιά εργαζόμενων γονιών/κηδεμόνων προσχολικής και σχολικής ηλικίας (5 χρονών μέχρι την έκτη τάξη δημοτικού), άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, άπορα άτομα και οικογένειες, αλλοδαπούς, έφηβους και νέους που εκδηλώνουν συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και παιδιά με μαθησιακά προβλήματα. Επίσης, προωθείται συνεργασία με εθελοντές δημότες που ενδιαφέρονται για τα κοινά, με στόχο την από κοινού πρόληψη εμφάνισης αντικοινωνικών συμπεριφορών οποιασδήποτε μορφής στην τοπική κοινωνία του Δήμου Στροβόλου.

Το Ίδρυμα επιχορηγείται πρώτιστα από το Δήμο Στροβόλου και το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Επιπρόσθετα, το Ίδρυμα επιχορηγείται από συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών δράσεων του και ενισχύεται οικονομικά από εισφορές και δωρεές δημοτών, καθώς και από την οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων φιλανθρωπικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος είναι οι ακόλουθες:

 • Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
 • Κέντρο Ενηλίκων
 • Συμβουλευτικό Κέντρο
 • Παιδικές Κατασκηνώσεις
 • Επιμορφωτικά Προγράμματα
 • Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης – Θεσμός «Παρατηρητή της Γειτονιάς»
 • Στήριξη Άπορων Ατόμων και Οικογενειών
 • Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
 • Πρόγραμμα Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού
 • Κοινωνικό Πρόγραμμα στο Δρόμο
 • Έρευνα για Οικογένειες Δήμου Στροβόλου
 • Ίδρυμα «Κατίνα Μικελλίδου»
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Φροντίδας Ηλικιωμένων (ECVC)

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (2017 – 2021)

 1. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Δήμαρχος/Πρόεδρος
 2. Γεώργιος Χατζηιωάννου Σίφου/Αντιπρόεδρος
 3. Γιώργος Χριστοδούλου, Δημοτικός Γραμματέας/Γραμματέας Ιδρύματος
 4. Φρόσω Γεωργιάδου
 5. Λένια Κυριακίδου
 6. Μάριος Χαννίδης
 7. Χρύσω Πολυκάρπου
 8. Αντώνης Κουντούρης
 9. Ανδρέας Παπαντρέου
 10. Σάββας Αγαθοκλέους
 11. Σάββας Κωνσταντινίδης
 12. Θεοδοσία Χατζηλοή
 13. Κώστας Σωφρονίου

Η παρούσα πολιτική αφορά την Επεξεργασία (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται κατωτέρω) Προσωπικών Δεδομένων (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται κατωτέρω) που λαμβάνει χώρα από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου (εφεξής το «Πολυδύναμο Κέντρο» ή ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), οργανισμός συνδεόμενος με το Δήμο Στροβόλου (ο «Δήμος»). Το Πολυδύναμο Κέντρο συνιστά ίδρυμα με αριθμό μητρώου 105, η σύσταση και λειτουργία του οποίου διέπεται από τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο, Ν. 104(I)/2017, και εδρεύει στην Λεωφόρο Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος. Στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιών και/ή καθηκόντων και/ή δραστηριοτήτων του, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται ένα μεγάλο αριθμό δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και Προσωπικών Δεδομένων (ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται πιο κάτω) των συμμετεχόντων, των εργοδοτουμένων ή/και των συνεργατών του, των μελών του συμβουλίου του και άλλων φυσικών προσώπων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του, υποβάλλουν αιτήματα ή έρχονται σε επαφή με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει πως έχει καθήκον να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός») και δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα στη βάση των αρχών της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.

Η παρούσα πολιτική καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία επωφελήθηκαν, επωφελούνται ή προτίθενται να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, σε συνεργάτες και/ή εργοδοτούμενους, δημότες καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που διατηρούν συμβατική σχέση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή είχαν συμβατική σχέση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στο παρελθόν ή/και υποβάλλουν οποιεσδήποτε αιτήσεις/καταγγελίες/ερωτήματα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή/και έρχονται σε επαφή με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Είναι σημαντικό όπως μελετήσετε την παρούσα πολιτική, την οποία εφαρμόζει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας όταν συλλέγει ή χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ούτως ώστε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τις πρακτικές του Υπευθύνου Επεξεργασίας για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

1. Ορισμοί: Για σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων νοούνται ως:

 • «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Προσωπικά σας Δεδομένα»): κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο θεωρείται ως το «Υποκείμενο των δεδομένων» (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται πιο κάτω) και το οποίο ταυτοποιείται ή είναι ταυτοποιήσιμο από την πληροφορία. Με άλλα λόγια, κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα από την πληροφορία,
 • «Υποκείμενο των Δεδομένων» «εσείς» «εσάς» ή «σας»: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί,
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε Προσωπικά Δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, και
 • «Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

2. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να συλλέξει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με διάφορους τρόπους, όπως:

 • με ηλεκτρονικά μέσα (όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω του ιστότοπου του Δήμου),
 • όταν υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής σε δημόσιες προσφορές ή/και διαγωνισμούς που προκηρύσσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας,
 • μέσω επιστολής ή αίτησης/αιτήματος σε έντυπη και/ή ηλεκτρονική μορφή,
 • μέσω εγγραφής για τη λήψη υπηρεσιών που παρέχει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας,
 • μέσω της αποστολής αίτησης εργοδότησης ή βιογραφικών σημειωμάτων στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και/ή της διεξαγωγής συνεντεύξεων εργασίας.
 • μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ή/και
 • μέσω τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

3. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε Επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κυρίως για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και απασχόλησης παιδιών,
 • την παροχή υπηρεσιών απασχόλησης ενηλίκων,
 • τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκδρομών,
 • την ενημέρωση ατόμων που έχουν εγγραφεί στο θεσμό του Παρατηρητή Γειτονιάς,
 • τη διαχείριση του προγράμματος «Ανοικτού Σχολείου» και την παροχή σχετικών υπηρεσιών,
 • τη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης όπως μηνιαία προσφορά τροφίμων,
 • τη συνεργασία με παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Κέντρου Λόγου και Ευφυίας για σκοπούς παραπομπής ατόμων,
 • τη διατήρηση των λογαριασμών και αρχείων του Υπευθύνου Επεξεργασίας,
 • την πρόσληψη, υποστήριξη, αξιολόγηση και διαχείριση των εργαζομένων και/ή συνεργατών του Υπευθύνου Επεξεργασίας,
 • τη χρέωση τελών του Υπευθύνου Επεξεργασίας για τις υπηρεσίες που παρέχει και, όπου εφαρμόζεται, τη χρέωση μειωμένων τελών,
 • την καταβολή ή είσπραξη πληρωμών και την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας,
 • την αγορά υπηρεσιών και αγαθών και τη λήψη προσφορών,
 • την προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και την ενημέρωση για τις εκδηλώσεις του Υπευθύνου Επεξεργασίας,
 • τη διαχείριση αρχειοθετημένων αρχείων για ιστορικούς, στατιστικούς και ερευνητικούς λόγους ή λόγους δημοσίου συμφέροντος,
 • τη διοίκηση του Υπευθύνου Επεξεργασίας και όλων των δραστηριοτήτων που απαιτείται να διενεργούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας βάσει νομοθεσίας, και
 • τη διασφάλιση της προστασίας των εγκαταστάσεων, των περιουσιακών στοιχείων, του προσωπικού και των επισκεπτών του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

3.1 Για να μπορεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να εκπληρώσει τα καθήκοντα του καθώς και για σκοπούς εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, της εναρμόνισής του με νομικές υποχρεώσεις καθώς και για άλλους παρεπόμενους σκοπούς που περιγράφονται εκτενέστερα κατωτέρω, μπορεί να χρειαστεί να συλλέξει από εσάς, μεταξύ άλλων, Προσωπικά Δεδομένα που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

 • στοιχεία ταυτότητας (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό και/ή αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, λογαριασμό κοινής ωφέλειας, αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων),
 • στοιχεία που αφορούν την προσωπική και οικογενειακή σας κατάσταση (όπως στοιχεία συζύγου και παιδιών),
 • στοιχεία που αφορούν την κοινωνική και οικονομική σας κατάσταση (όπως στοιχεία απολαβών),
 • δεδομένα που αφορούν την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,
 • οικονομικά στοιχεία (όπως οικονομικές καταστάσεις προσφοροδοτών του Υπευθύνου Επεξεργασίας, αριθμό Φ.Π.Α. συνεργατών και προσφοροδοτών του Υπευθύνου Επεξεργασίας),
 • στοιχεία αναφορικά με την εργοδότηση και εκπαίδευση σας (όπως βιογραφικά και αντίγραφα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων για πρόσληψη στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας),
 • εικόνες και δεδομένα που αφορούν την εμφάνιση και συμπεριφορά σας (όπως φωτογραφικά ή βιντεογραφημένα στιγμιότυπα εκδηλώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας), και
 • στοιχεία επικοινωνίας (όπως αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση χρέωσης, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Επιπρόσθετα, με τη ρητή συγκατάθεση σας ή, μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος, για λόγους εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, για την εκτέλεση υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων καθώς και σύμφωνα με άλλες νομικές βάσεις Επεξεργασίας που προνοούνται από τον Κανονισμό, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες όπως φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.α.

Η συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων θα γίνεται πάντα για συγκεκριμένο σκοπό ή σύνολο σχετικών σκοπών.  Ωστόσο, εάν έχουμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για άλλους νέους σκοπούς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πρώτα όπου αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό. Για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των υπηρεσιών του. Όπου είναι εφικτό και εύλογο, θα επιδιώκουμε πάντα να σας ενημερώνουμε για τυχόν σημαντικές προτεινόμενες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε ή σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε πλήρη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες σας.

4. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διασφαλίσει ότι πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την σύννομη Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και θα διασφαλίσει ότι αυτό καταγράφεται επαρκώς. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους η Επεξεργασία μπορεί να είναι σύννομη – η λήψη συγκατάθεσης είναι μία μέθοδος για τη διασφάλιση σύννομης Επεξεργασίας, αλλά τονίζεται ότι η λήψη συγκατάθεσης δεν είναι πάντα απαραίτητη και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται σύννομα τα Προσωπικά σας Δεδομένα εφόσον πληρούται μια από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας (όπως την πληρωμή συνεργατών του Υπευθύνου Επεξεργασίας), ή/και
 • η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας (όπως την υποχρέωση πληρωμής των κοινωνικών ασφαλίσεων των εργοδοτουμένων του Υπευθύνου Επεξεργασίας με βάση τη νομοθεσία) ή/και
 • η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ή/και
 • η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ή/και
 • η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος σας ή του ζωτικού συμφέροντος άλλου φυσικού προσώπου, ή/και
 • στη βάση της συγκατάθεσής σας (όπως την επικοινωνία για ενημέρωση για εκδηλώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας μετά τη λήψη συγκατάθεσης σας για την επικοινωνία).

5.  Που κοινοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας χρειάζεται να κοινολογεί ή να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλους οργανισμούς, όπως συνεργάτες του Υπευθύνου Επεξεργασίας (όπως σύμβουλους πληροφορικής, προμηθευτές, ελεγκτές και νομικούς σύμβουλους), το Δήμο, κυβερνητικούς φορείς και κρατικές αρχές, ασφαλιστικές εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα τρίτα πρόσωπα. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα προβαίνει στις εν λόγω κοινοποιήσεις ή ανταλλαγές μόνο όπου κρίνεται κατάλληλο και νόμιμο να το πράξει, για παράδειγμα, εάν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης ή απειλής για τη ζωή, για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή εγκληματικότητας, την αξιολόγηση οποιουδήποτε φόρου ή καθήκοντος ή εάν απαιτείται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή νόμο.  Οποτεδήποτε τέτοια κοινολόγηση ή ανταλλαγή κρίνεται απαραίτητη, θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού και οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

6. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων- κατάρτιση προφίλ:

Κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που συνίσταται στη χρήση Προσωπικών Δεδομένων για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα ή/και τις μετακινήσεις του. Η λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα υφίσταται όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για τη λήψη απόφασης, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων. Σε περίπτωση που θα προβούμε σε ένα τέτοιο είδος Επεξεργασίας, θα ενημερωθείτε γραπτώς, πριν την έναρξη της εν λόγω Επεξεργασίας.

7. Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτες χώρες ή σε διεθνή οργανισμό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, κάθε διαβίβαση που θα λαμβάνει χώρα θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν προβαίνει σε διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Χρονικό διάστημα διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας:

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλέγει, όπως, μεταξύ άλλων, για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, συμβατικών, ρυθμιστικών, ή λογιστικών απαιτήσεων.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 • δικαίωμα πρόσβασης: για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για εσάς,
 • δικαίωμα διόρθωσης: μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση των στοιχείων σας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,
 • δικαίωμα διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν η Επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στο ότι είναι απαραίτητη για σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση μεταξύ εσάς και του Υπευθύνου Επεξεργασίας, υποχρέωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που επιβάλλεται από τον νόμο, Επεξεργασία με σκοπό την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση,
 • δικαίωμα περιορισμού: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας εάν διαπιστώσετε ότι αυτά είναι ανακριβή ή έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, δεν είναι πλέον απαραίτητα, ή έχετε ζητήσει τον τερματισμό της χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων σας αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει νόμιμους λόγους χρησιμοποίησης τους,
 • δικαίωμα εναντίωσης: έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις όπου ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβαίνει σε Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν η νομική βάση για την Επεξεργασία είναι η εκτέλεση ενός έργου που διεξάγεται προς το δημόσιο συμφέρον ή όπου κρίνεται απαραίτητη για σκοπό έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (εκτός αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η Επεξεργασία γίνεται για νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας). Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε Επεξεργασία που γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας,
 • δικαίωμα στη φορητότητα: έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε µε τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους Επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που µας έχετε παράσχει εσείς και η Επεξεργασία τους διενεργείται µε αυτοματοποιημένα μέσα µε βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σχετικής σύμβασης,
 • δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων: έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο,
 • δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: όπου η Επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα. Η οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της Επεξεργασίας στη βάση της αρχικής σας συγκατάθεσης, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς, και/ή,
 • δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η «ΑΠΔΠΧ»), δηλαδή το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε τυχόν καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ αν θεωρείτε ότι κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (commissioner@dataprotection.gov.cy).

Παρακαλώ σημειώστε ότι αν τα Προσωπικά σας Δεδομένα έχουν παρασχεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας από τρίτο μέρος, πρέπει να επικοινωνήσετε με το εν λόγω τρίτο μέρος/οργανισμό για να υποβάλετε τα προαναφερόμενα αιτήματα.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα υποβολής αιτήματος.

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:
RF Privacy Minders LTD
Διεύθυνση: Πατρών 10, 6051 Λάρνακα
Τηλ.: 24812581/ Φαξ: 24812583
Email: info@privacyminders.com

10. Αλλαγές στα Προσωπικά σας Δεδομένα:

Εάν υπάρξουν αλλαγές στις περιστάσεις και τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια ακριβή και ενημερωμένη καταγραφή των πληροφοριών σας.

11. Χρονική περίοδος ανταπόκρισης:

Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα που υποβάλλονται εντός ενός μηνός. Εάν όμως το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υποβάλλονται πολλά αιτήματα μαζί ίσως χρειαστούμε περισσότερο χρόνο και σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε ανάλογα.

12. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων:

 • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του διαδικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζεται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση  ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αθέμιτης Επεξεργασίας.
 • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες και με το Δήμο για όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριών που διατηρεί για να διασφαλίζει στο μέτρο του δυνατού την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και της διαθεσιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζεται.
 • Επιπλέον ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας φροντίζει ώστε το προσωπικό του να εφαρμόζει πιστά τα μέτρα και τις διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών και φυσικής ασφάλειας και απαιτεί όπως όσοι Εκτελούντες την Επεξεργασία επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους του Υπευθύνου Επεξεργασίας υπόκεινται σε υποχρέωση υπογραφής και τήρησης σχετικών ρητρών εμπιστευτικότητας.
 • Τυχόν περιστατικά ασφάλειας από τα οποία πιθανόν να προκύπτουν παραβιάσεις των Προσωπικών σας Δεδομένων διαχειρίζονται με συγκεκριμένο σχέδιο ανταπόκρισης. Το σχέδιο ανταπόκρισης σε παραβιάσεις δεδομένων περιγράφει τους μηχανισμούς για περιορισμό, χειρισμό, κοινοποίηση εκεί που χρειάζεται αλλά και διόρθωση και βελτίωση ώστε να αντιμετωπίζονται οι οποιοδήποτε κίνδυνοι προκύπτουν από παραβιάσεις δεδομένων.

13. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική:

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης της παρούσας πολιτικής προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στην οποία προβαίνει όταν το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου, θα ειδοποιήστε για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική και θα διαφοροποιείται η ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στην τελευταία σελίδα.

Η παρούσα πολιτική εκδόθηκε στις 22/02/2021.

Η τελευταία έκδοσή της παρούσας πολιτικής είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Δήμου και στα σημεία συλλογής αιτήσεων/ταμείο του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών

Tο Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» λειτούργησε τα δύο πρώτα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης παιδιών, το 1995.

 • Σήμερα λειτουργούν 13 Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Στροβόλου σε αίθουσες που έχουν παραχωρηθεί από τις Σχολικές Εφορείες Στροβόλου και Λευκωσίας και τις Διευθύνσεις των Σχολείων.
 • Η λειτουργία των Κέντρων διέπεται από τη σχετική νομοθεσία του περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νομός 2(Ι)96 των Κανονισμών ΚΔΠ 157/97 και του Τροποποιητικού Νόμου 63(Ι)/2011.
 • Σύμφωνα με την πιο πάνω νομοθεσία τα Κέντρα Προστασία και Απασχόλησης Παιδιών ελέγχονται για την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στόχοι του προγράμματος:

 • H παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά σχολικής ηλικίας, εξυπηρετώντας με τον τρόπο αυτό τους εργαζόμενους γονείς, γονείς με χαμηλά εισοδήματα, καθώς και άτομα των οποίων η οικογενειακή κατάσταση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους, κ.ά.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

 • Οι ώρες λειτουργίας των Κέντρων κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδουείναι από τις 1:05 μ.μ. έως τις 6:00 μ.μ., ενώ κατά τη διάρκεια των σχολικών αργιών και την καλοκαιρινή περίοδο είναι από τις 7:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.
 • Όλα τα Κέντρα παραμένουν κλειστά τις τέσσερις εβδομάδες του Αυγούστου, εκτός το Κέντρο της Αγίας Μαρίνας το οποίο λειτουργεί, αν και εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών.

 • Προσέλευση των παιδιών στην αίθουσα.
 • Γεύμα
 • Καθορισμένος χρόνος για την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.
  Σημειώνεται ότι ο έλεγχος των μαθημάτων είναι αποκλειστική ευθύνη των γονιών.
 • Δημιουργική απασχόληση που μπορεί να περιλαμβάνει:
  Ελεύθερο ή υπό καθοδήγηση ομαδικό παιχνίδι στην αίθουσα εκδηλώσεων ή τον προαύλιο χώρο του σχολείου, μουσικό παιχνίδι, χορό, χειροτεχνίες, πηλοκατασκευές, επιτραπέζια παιχνίδια, παρακολούθηση παιδικής ταινίας, ζωγραφική, ζαχαροπλαστική, ταεκβοντό, θεατρικό παιχνίδι (μία από τις εν λόγω δραστηριότητες, μία φορά, για μία ώρα την εβδομάδα)
 • Απογευματινό
 • Αποχώρηση

Τις σχολικές αργίες το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με τη συμπερίληψη και άλλων δραστηριοτήτων. Μία φορά την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδρομές/επισκέψεις οι οποίες έχουν επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα δίνοντας στα παιδιά μας τη δυνατότητα να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Για την απόκτηση εμπειριών πραγματοποιούνται διαδραστικές παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια με τη συνεργασία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Στροβόλου, της CYTA, του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων, του Ενεργειακού Γραφείου Πολιτών Κύπρου.

Α/Α KEΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ.
1 Περνέρα Περνέρα Πειραιώς 41 99350940
2 Σταυρού Σταυρού Λεωφ. Σταυρού 59 99320910
3 Αγίας Μαρίνας Αγίας Μαρίνας Χρυσελεούσας 41 99279400
4 Χρυσελεούσα Χρυσελεούσα Βύρωνος 21 99310304
5 Αγίου Δημητρίου Αγίου Δημητρίου Αριστείδη Χαραλάμπους 8 99525510
6 Αγίου Σπυρίδωνα Αγίου Σπυρίδωνα Λεωφ. Αριστοφάνους 64 97777297
7 Αρχαγγέλου Αρχαγγέλου Αγίου Γενναδίου 22 99301302
8 Ακροπόλεως Ακροπόλεως Ιφιγενείας 73 99310312
9 Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντινουπόλεως Τρίτωνος 30 99320810
10 Αποστόλου Βαρνάβα Αποστόλου Βαρνάβα Παραπλεύρως του πάρκου Ακροπόλεως επί της Αξιού 99327970
11 Πεύκιος Γεωργιάδης Ολοήμερο Πεύκιος Γεωργιάδης Δεληγιάννης 3
2023 Στρόβολος
99024974
12 Αποστόλου Λουκά Αποστόλου Λουκά Καντάρας 120 99288290
13 Δασούπολης Δασούπολης Γ. Παπαβερκίου 7 99352392


Έντυπα/Αιτήσεις –  Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
 

Ανακοινώσεις –  Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών 

Από το 1993 λειτουργεί το Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου το οποίο βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 33, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Περνέρα. Αποτελεί ένα πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης συνταξιούχων δημοτών του Στροβόλου.

Παρέχεται η δυνατότητα σε άτομα τρίτης ηλικίας να περνούν ευχάριστα και δημιουργικά τις ώρες τους, συμμετέχοντας σε μια σειρά δραστηριοτήτων, με στόχο την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, την κοινωνικοποίηση τους και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Μέλη στο Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου μπορούν να εγγραφούν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι του Δήμου Στροβόλου και μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Σήμερα είναι εγγεγραμμένα ως μέλη του Κέντρου  150 άτομα τρίτης ηλικίας.

Δραστηριότητες που προσφέρονται στα μέλη του Κέντρου Ενηλίκων

(1) Καταρτίζεται μηνιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, προσφέρονται σε εβδομαδιαία βάση ευκαιρίες για απασχόληση σε ζωγραφική, γυμναστική, υδρογυμναστική, χορωδία, χορό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συζητήσεις και ομιλίες κοινωνικού περιεχομένου, ομάδα φιδέ, επισκέψεις/εκδρομές και άλλα ενδιαφέροντα, όπου τα μέλη του Κέντρου προτρέπονται να συμμετάσχουν σε μια ή περισσότερες από τις προαναφερθέντες δραστηριότητες.

(2) Προϋπόθεση για τη λειτουργία οποιουδήποτε προγράμματος στο Κέντρο είναι η ένδειξη του ανάλογου ενδιαφέροντος συμμετοχής από τα μέλη.

(3) Για εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων, τα μέλη ενδέχεται να κληθούν να συνεισφέρουν μέρος της δαπάνης.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ώρα Δευτέρα Ώρα Τρίτη Ώρα Τετάρτη Ώρα Πέμπτη
9:15-10:00 Γυμναστική 9:00-9:45 Υδρογυμναστική 9:0010:00 Χορό 9:15-10:00 Γυμναστική
10:15-12:15  Ζωγραφική 14:45-16:00 Ομάδα Φιδέ 10:00-11:00 Χορωδία 10:15-11:00 Θρησκευτική ομιλία
  15:00-16:00

16:00-17:00

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Εγγραφή Μέλους

Άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Κέντρου συμπληρώνουν σχετική αίτηση εγγραφής μέλους την οποία μπορούν να προμηθευτούν και υποβάλλουν στην Υπεύθυνη του Κέντρου Ενηλίκων Στροβόλου.

Συνδρομή

Τα μέλη του Κέντρου καταβάλλουν ανελλιπώς και προκαταβολικά μηνιαία συνδρομή ανεξάρτητα αν κάποιο μήνα απουσιάσουν. Η συνδρομή καθορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Στροβόλου», το οποίο δύναται να αναθεωρεί από καιρού εις καιρό το ύψος της συνδρομής.

Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής είναι: €5,00

Αν ο/η σύζυγος μέλους του Κέντρου δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος και επιθυμεί να συμμετέχει σε εκδρομές ή άλλες δραστηριότητες, επιβαρύνεται με το ανάλογο ποσό.

Ημέρες Λειτουργίας 

Το Κέντρο Ενηλίκων λειτουργεί καθημερινά εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις δημόσιες αργίες και εορτές.

Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τη μη λειτουργία του Κέντρου όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέλη ενημερώνονται εγκαίρως. 

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 8:00 – 12:30
Τρίτη:

(ομάδα φιδέ και ηλεκτρονικών υπολογιστών)

8:00 – 12:30 & 

15:00 – 17:30

fb

Το ωράριο λειτουργίας είναι δυνατόν να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Κέντρου Ενηλίκων.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Κέντρου Ενηλίκων, κα Άννα Φιλίππου, στο τηλέφωνο: 22 495272 κατά τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου.

Το Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 33, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Περνέρα.   

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις/Δραστηριότητες

Φωτογραφικό Υλικό Δραστηριοτήτων

fb

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Στροβόλου παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους δημότες Στροβόλου από ειδικούς επαγγελματίες των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Τομέα Β του Υπουργείου Υγείας και επιστημονικά καταρτισμένα άτομα, μέσω της προώθησης συνεργασίας με οργανωμένα σύνολα και φορείς, τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς προσφοράς του Κέντρου.

Οι συνεργασίες που προωθούνται για την παροχή των υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες, οι οποίες εποπτεύονται από τους αντίστοιχους εγγεγραμμένους ειδικούς κάθε ειδικότητας, αναλόγως τις σχετικής νομοθεσίας που ισχύει για κάθε ειδικότητα:

 • Ψυχική Υγεία: Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Κέντρου Υγείας Στροβόλου
 • Σχολική Ψυχολογία: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής/ Σχολικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσία για ατομική συμβουλευτική στήριξη, συμβουλευτική ζευγαριών, οικογενειακή συμβουλευτική  στήριξη
 • Λογοθεραπεία: Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Πτυχιακό Πρόγραμμα Λογοθεραπείας
 • Λογοθεραπεία και Εργοθεραπεία: Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυΐας
 • Ενισχυτική Διδασκαλία: Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυΐας
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και παραπομπή για θέματα εξαρτήσεων: Προληπτικό πρόγραμμα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας «ΕΞΕΛΙΞΙΣ» της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Παιδικές Κατασκηνώσεις

Ο κατασκηνωτικός χώρος λειτούργησε τον Ιούλιο του 2010, μετά από εργασίες βελτίωσης και επέκτασης των υφιστάμενων κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου του χωριού Δύμες, το οποίο απέχει ελάχιστα από τα χωριά Αγρός και Κυπερούντα. Η κατασκήνωση βρίσκετε σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον.

Στους τέσσερις θαλάμους/κοιτώνες που διαθέτει, μπορούν να φιλοξενηθούν έως 42 παιδιά, ενώ οι τέσσερις ομαδάρχες έχουν ξεχωριστό δωμάτιο με δικό τους μπάνιο. Υπάρχουν ακόμα δύο χώροι με 7 κλίνες για την εξυπηρέτηση του αρχηγού, βοηθού αρχηγού, βοηθητικού προσωπικού με αποχωρητήριο και ντους.

Διαθέτει κουζίνα με επαγγελματικό εξοπλισμό και όλα τα χρειώδη, μεγάλους χώρους εστιάσεως και παιχνιδιού, προαύλιο χώρο με εξωτερικές τουαλέτες.

Έχουν εξασφαλιστεί και κάθε χρόνο ανανεώνονται όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Υπάρχουν επίσης οι προδιαγραφές για τη φιλοξενία ατόμων με προβλήματα κινητικότητας.

Ο χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί και από οργανωμένα σύνολα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με την συντονίστρια των Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών κυρία Μαρία Κορρέ Χαραλάμπους,

Τηλέφωνο: 22 470 375

Δευτέρα – Παρασκευή 7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ.

Δεν παρέχονται επιμορφωτικά προγράμματα στο παρόν στάδιο.

Ο Δήμος Στροβόλου, μέσω του Ιδρύματος «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου», και η Αστυνομία Κύπρου, μέσω του Τμήματος Κοινοτικής Αστυνόμευσης Στροβόλου, αποφάσισαν τη σύσταση και λειτουργία «Δημοτικών Ομάδων Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης» (Δ.Ο.Π.Κ.Σ.).

Οι Ομάδες αυτές συγκροτούνται από εθελοντές δημότες Στροβόλου και πολίτες που συνδέονται με το Δήμο, με επικεφαλής τον Αστυνομικό της Γειτονιάς της περιοχής τους.

Ο Στρόβολος έχει διαχωριστεί σε 13 περιοχές, οι οποίες καλύπτονται από 9 Αστυνομικούς της Γειτονιάς. Τέσσερις Αστυνομικοί καλύπτουν από δυο περιοχές. Ο θεσμός του Αστυνομικού της Γειτονιάς δεν καλύπτει ολόκληρο το Στρόβολο. Το μέρος βόρεια της Λεωφόρου Αθαλάσσας που ανήκει στη δικαιοδοσία του Αστυνομικού Σταθμού Λυκαβητού δεν έχει ακόμα εξυπηρετηθεί από Αστυνομικό της Γειτονιάς. Για αυτή την περιοχή έχουν γίνει ειδικές διευθετήσεις για τη συμπερίληψη τους στις Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης.

Στόχος των Συνεργαζόμενων Φορέων είναι η ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασίας για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του προγράμματος.

Ο Δήμος Στροβόλου  το 1997 κινητοποίησε τις διαδικασίες, σε συνεργασία με την Αστυνομία για την ίδρυση της Κοινοτικής Αστυνόμευσης.
Το 2003 άρχισε επίσημα η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος του Αστυνομικού της Γειτονιάς στην επικράτεια του Δήμου Στροβόλου για την περιοχή της Λευκωσίας. Η εξαγγελία του εν λόγω θεσμού έγινε στο Δημαρχείο Στροβόλου στις 29 Σεπτεμβρίου του 2003.

Ακολούθως, το 2005 προχώρησε στη δημιουργία του θεσμού των Δημοτικών Ομάδων Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης, θεσμός ο οποίος επεδίωξε την ενεργό συμμετοχή των δημοτών, σε εθελοντικό επίπεδο, σε θέματα Κοινωνικής Προσφοράς, όπως: την πρόληψη εμφάνισης αντικοινωνικών συμπεριφορών, τον εντοπισμό ομάδων υψηλού κινδύνου, τη σύσταση δικτύου «Στελεχών Πρόληψης» σε διάφορους τομείς όπως τη χρήση ουσιών εξάρτησης, τη βία, τις διακρίσεις, την αντικοινωνική και την παραβατική συμπεριφορά, την καταγραφή και τη μελέτη παραγόντων που προκαλούν αυτά τα φαινόμενα, την ευαισθητοποίηση των δημοτών γύρω από κοινωνικά προβλήματα και την υποστήριξη ατόμων που παρουσιάζουν παραβατικές συμπεριφορές.

Οι προαναφερόμενες ενέργειες αποτελούν προπομπό της δημιουργίας του σημερινού θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς, ο οποίος επεκτάθηκε με μεγάλη επιτυχία παγκύπρια.

Η υλοποίηση του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς ξεκίνησε επίσημα στις 13 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο Ρόλος των εθελοντών δεν είναι να πάρουν το νόμο και τις ευθύνες στα χέρια τους, γιατί αυτό αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων συνεργαζόμενων φορέων.

Εκείνο που ζητείται από τους εθελοντές, μέσω της εφαρμογής του προγράμματος, είναι να συνεργαστούν με το Δήμο Στροβόλου και την Κοινοτική Αστυνόμευση Στροβόλου κυρίως για τα ακόλουθα:

Α. Αναφορά παρατηρήσεων φυσικών καταστροφών οι οποίες χρήζουν άμεσης δράσης από τους αρμόδιους φορείς

Β. Εντοπισμό και Παρατήρηση οποιωνδήποτε αντικοινωνικών, παραβατικών και εγκληματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται στην περιοχή όπου διαμένουν ή/και δραστηριοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και κοινωνικών ή άλλων συναφών προβλημάτων.

Γ.  Υποβολή εισηγήσεων και απόψεων προς τους συνεργαζόμενους φορείς σε σχέση με τις παρατηρήσεις που θα εντοπίζονται και αναφέρονται.

Έχει δημιουργηθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών όπου ο Αστυνομικός ο οποίος έχει την πληροφορία, την αξιολογεί, λαμβάνει κατά την κρίση και εμπειρία του τις προβλεπόμενες ενέργειες, και ταυτόχρονα τη μεταφέρει στη Λειτουργό των Δημοτικών Ομάδων και Κοινωνικής Στήριξης. Στο σημείο αυτό αξιολογείται μεταξύ τους, κατά πόσο θα πρέπει να ενημερωθούν οι εθελοντές για το εκάστοτε περιστατικό. Εάν κριθεί αναγκαία η ενημέρωση τους, ο Λειτουργός των Δημοτικών Ομάδων θα ενημερώνει με γραπτό μήνυμα τους επηρεαζόμενους εθελοντές του προγράμματος για το περιστατικό, δίνοντας τις ανάλογες οδηγίες και κατευθύνσεις.

Με το Θεσμό αυτό η τοπική αυτοδιοίκηση προωθεί τη βελτίωση της λειτουργικότητας της μέσα στο κοινωνικό σύνολο. 

Στόχοι και οφέλη προς τον Δήμο

O Θεσμός εφαρμόζεται στον Δήμο Στροβόλου

Α. Με στόχο την πρόληψη εμφάνισης αντικοινωνικών συμπεριφορών οποιασδήποτε μορφής στην τοπική κοινωνία του Στροβόλου και στην αντιμετώπιση αυτών που ήδη έχουν εντοπιστεί ή/και θα εντοπιστούν μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, και χρήζουν παρέμβασης.

Β. Για να προφέρει:

 • Καλύτερη ποιότητα ζωής στις γειτονιές μας
 • Ενδυνάμωση σχέσεων των ατόμων της κάθε γειτονιάς
 • Ανάπτυξη αισθήματος ασφάλειας και υπευθυνότητας
 • Μείωση του εγκλήματος, παραβατικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών
 • Μείωση κοινωνικών προβλημάτων
 • Ενδυνάμωση σχέσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αστυνομίας και Δημοτών 

Ακολουθούν σχετικά έντυπα καθώς και ενημερωτικό υλικό του προγράμματος

Δελτία Τύπου/Εκδηλώσεις

Αρχείο

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 22 470460
Τηλεομοιότυπο:  22 470400
Ηλεκτρ.Ταχυδρομείο:  msazeidou@strovolos.org.cy

Ο Δήμος Στροβόλου και το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου», δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που βιώνει η χώρα μας, οι οποίες επιβάρυναν ιδιαίτερα μια μερίδα συνανθρώπων μας, αποφάσισαν όπως ενισχύσουν το αγαθοεργές έργο των έντεκα εκκλησιαστικών ενοριών στην περιοχή του Δήμου Στροβόλου.

Οι εκκλησιαστικές ενορίες στηρίζουν σήμερα περίπου 650 οικογένειες στο Δήμο Στροβόλου, μέσω της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, καθώς και της εθελοντικής συνεισφοράς του κόσμου και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Στη βάση αυτών των δεδομένων, αποφασίστηκε η ενίσχυση αυτής της προσπάθειας, για την περαιτέρω στήριξη ατόμων και οικογενειών στο Δήμο Στροβόλου, και προς αποφυγή διπλοκαλύψεων σε σχέση με την παρεχόμενη βοήθεια, με σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των δημοτών Στροβόλου, που βιώνουν τις κοινωνικές επιπτώσεις της σημερινής οικονομικής κατάστασης στη χώρα μας. Ο Δήμος Στροβόλου προσέφερε μέχρι σήμερα στις εκκλησιαστικές ενορίες κουπόνια που αγοράστηκαν από το Δήμο και προσφέρθηκαν ταυτόχρονα από υπεραγορές, καθώς και τρόφιμα που συλλέγονται από εκδηλώσεις που διοργανώνονται για το σκοπό αυτό.

Για συνέχιση αυτής της κοινής προσπάθειας στην περιοχή του Δήμου, καλούμε το κοινό όπως συνεχίσει να στηρίζει ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί και όποτε μπορεί, για να παρέχουμε ένα χέρι βοηθείας σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη από εμάς, μέχρι και την άρση της παρούσας οικονομικής ύφεσης. Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά της οποιασδήποτε βοήθειας, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα: 22 470374 και 22 495272.

Το 2014, ο Δήμος Στροβόλου προσέφερε κουπόνια από υπεραγορές συνολικής αξίας €16.695, εκ των οποίων ο Δήμος αγόρασε κουπόνια συνολικής αξίας €14.000 και οι Υπεραγορές ΜΕΤΡΟ, ALPHAMEGA Υπεραγορά και F. T. Golden Star Supermarket προσέφεραν κουπόνια συνολικής αξίας €2.695.

Επιπρόσθετα, συλλέχθηκαν τρόφιμα στα πλαίσια των ακόλουθων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων που διοργανώθηκαν, και προώθησαν ταυτόχρονα την επίτευξη αυτού του στόχου, τα οποία μοιράστηκαν εκ περιτροπής στις εκκλησιαστικές ενορίες του Δήμου μας:

 • 6 Ιουνίου 2014: Τα μέλη του Ταμείου Ευημερίας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) προώθησαν την πρωτοβουλία με την ονομασία «Συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για φιλανθρωπικούς σκοπούς»
 • 23 Σεπτεμβρίου 2014: Συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης από το Δήμο Στροβόλου και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
 • 6 Δεκεμβρίου 2014: Xριστουγεννιάτικο φεστιβάλ Δήμου Στροβόλου
 • 23 Δεκεμβρίου 2014: Xριστουγεννιάτικο πάρτι Γυμναστηρίου COMANETSI
 • 15 Μαΐου 2015: Τα μέλη του Ταμείου Ευημερίας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) προώθησαν για δεύτερη συνεχή χρονιά την πρωτοβουλία με την ονομασία «Συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για φιλανθρωπικούς σκοπούς»

Ο Δήμος Στροβόλου ευχαριστεί όλους όσους στήριξαν μέχρι σήμερα αυτή την πρωτοβουλία, και συγκεκριμένα:

 • Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • ΟΠΑΠ Κύπρου
 • CYTA
 • Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υπεραγορές ΜΕΤΡΟ
 • ALPHAMEGA Υπεραγορά
 • F. T. Golden Star Supermarket
 • Κυπριακό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Χειρουργείου
 • Γυμναστήριο COMANETSI
 • Ίδρυμα Χριστίνας Αποστόλου
 • Πρωτοβουλία των City Markets
 • Arizona Trading Co Ltd
 • C. Savva & Associates Ltd
 • Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας «ΠΕΡΣΕΑΣ»
 • Δημότες Στροβόλου 

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις 

Μπορείτε να ενημερώνεστε στην ιστοσελίδα:  http://strovolosfamilypolicies.eu/

Στους άμεσους μελλοντικούς στόχους του Δήμου Στροβόλου είναι η ανέγερση και λειτουργία σταθμού για την παροχή φροντίδας σε βρέφη και νήπια εργαζομένων γυναικών σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται μια ακόμη βασική ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας μας που θέλει τη γυναίκα, όχι μόνο να εργάζεται, αλλά και να προσβλέπει σε επαγγελματική ανέλιξη, με τη σιγουριά ότι τα παιδιά της βρίσκονται σε καλά χέρια.

Προς υλοποίηση του στόχου αυτού, η κα Κατίνα Μικελλίδου, δημότης Στροβόλου, προχώρησε στην ίδρυση φιλανθρωπικού ιδρύματος υπό την επωνυμία «Κατίνα Μικελλίδου» αφιερώνοντας στο Ίδρυμα το ακίνητο της που βρίσκεται στο Στρόβολο. Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ενεργά ο εκάστοτε Δήμαρχος Στροβόλου, ο εκάστοτε Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου Στροβόλου και ένας Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Στροβόλου.

Σκοποί του Ιδρύματος είναι:

 1. Η ίδρυση βρεφοκομικού και νηπιοκομικού σταθμού.
 2. Η προσφορά φιλανθρωπικών και κοινωνικών υπηρεσιών, βοήθειας και συμπαράστασης σε βρέφη, νήπια, παιδιά ή/ και άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία χρήζουν βοήθειας και καθοδήγησης.
 3. Η παροχή στέγης, διατροφής, περιποίησης και παρακολούθησης βρεφών και νηπίων κατά τη διάρκεια της εργασίας των γονέων ή κηδεμόνων τους και η μέριμνα για άπορα και ορφανά βρέφη και νήπια.
 4. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, παρουσιάσεων, εκθέσεων και διαλέξεων που σκοπό έχουν την προώθηση της πνευματικής και θρησκευτικής καλλιέργειας.
 5. Η συνεργασία με άλλα οργανωμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα ή σωματεία, νομικά πρόσωπα, ή/ και κρατικά, αρμόδιες υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.

katinamikelidou

www.ecvc.eu

Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» συμμετείχε στο σχέδιο «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Φροντίδας Ηλικιωμένων (ECVC), το οποίο στηρίχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Leonardo da Vinci. Άρχισε να αναπτύσσεται από τον Οκτώβριο 2008  με σκοπό να δημιουργήσει ένα σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης που θα απονέμει στους συμμετέχοντες το «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Φροντίδας Ηλικιωμένων» στον τομέα Υγείας και Ευημερίας.

Η κατάρτιση αξιοποιεί το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης που είχε αναπτυχθεί από το έργο ECV www.ecvleonardo.com (2005-2007) και συμπληρώνεται από πρακτική εξάσκηση σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου τίτλου σπουδών χαμηλού κοινωνικού κόστους αλλά με ουσιαστικό επαγγελματικό περιεχόμενο, σε επίπεδο μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4VOC).

Το σχέδιο δημιούργησε ένα αειφόρο σύστημα διάδοσης προσόντων στις τοπικές κοινωνίες με στόχο την υποκίνηση του κύκλου «κατάρτιση-εμπειρία-πιστοποίηση-αποκατάσταση» στη φροντίδα ηλικιωμένων. Η νέα αυτή εκπαιδευτική επιλογή ενδυναμώνει την απασχόληση με Φροντιστές Ηλικιωμένων, για τους οποίους η ζήτηση ολοένα και αυξάνει λόγω της γήρανσης του πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη.

Το σύστημα αποτελείται από το «Λογισμικό Ηλεκτρονικής Μάθησης ECV», το «Σύστημα Αξιολόγησης Προσόντων Φροντιστών Ηλικιωμένων», τα «Κέντρα Κατάρτισης και Πρακτικής Εξάσκησης στη Φροντίδα Ηλικιωμένων», τα «Κέντρα Κοινοτικής Πληροφόρησης για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων» καθώς και το «Αστικό Παρατηρητήριο για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων».

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Το «Κέντρο Κατάρτισης» στην περιοχή του Δήμου Στροβόλου είναι η Στέγη Ηλικιωμένων Αγίας Μαρίνας, το οποίο παρέχει επαγγελματική πρακτική εξάσκηση σε καταρτιζόμενους. Το Κέντρο δέχεται καταρτιζόμενους, οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον και πληρούν τα κριτήρια επιλογής: διαθεσιμότητα χρόνου, γνώση χρήσης ή επιθυμία στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενδιαφέρον στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, το οποίο να εκδηλώνεται έμπρακτα, και στα πλαίσια του Κέντρου Κατάρτισης.

Το Κέντρο υποστηρίζει την κατάρτιση με το «Λογισμικό αυτοκατάρτισης στη φροντίδα ηλικιωμένων» και απασχολεί τους καταρτιζόμενους σε κανονικές βάρδιες εργασίας, μαζί με έμπειρους φροντιστές όπου αποκτούν πρακτική εμπειρία και επαγγελματική συνάφεια. Το Κέντρο συνδέεται λειτουργικά με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σχολή Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων στην Αθήνα, ο οποίος υποστηρίζει και εποπτεύει την όλη εκπαιδευτική διαδικασία, παραδίδει συμπληρωματικά σεμινάρια στους καταρτιζόμενους και παρέχει το «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Φροντίδας Ηλικιωμένων» μέσα από τη διαδικασία «Διαπίστευση Προσόντων Φροντίδας Ηλικιωμένων». 

ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Το «Αστικό Παρατηρητήριο Φροντίδας Ηλικιωμένων» είναι ένας κοινωνικός φορέας που ιδρύεται σε κάθε χώρα από τον Κοινωνικό Εταίρο του σχεδίου ECVC και αποτελείται από στελέχη της τοπικής κοινότητας τα οποία σχετίζονται με τη φροντίδα ηλικιωμένων (οίκοι ευγηρίας, κοινοτικές υπηρεσίες, οργανώσεις προώθησης της υγείας, ιδρύματα εθελοντικής φροντίδας, κοινωνικοί φορείς). 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι καταρτιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σχετικά με το λειτούργημα της φροντίδας ηλικιωμένων μέσα από 2 άξονες: τον θεωρητικό, μέσα από τη μελέτη του λογισμικού ηλεκτρονικής αυτοκατάρτισης και τον πρακτικό, μέσα από την πρακτική άσκηση (απασχολούνται σε κανονικές βάρδιες εργασίας) στα Κέντρα Κατάρτισης, την παρακολούθηση συμπληρωματικών σεμιναρίων στους χώρους των ακαδημαϊκών εταίρων και την διαπίστευση των Προσόντων που θα οδηγήσει στην απόκτηση επαγγελματικού Πιστοποιητικού Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Το Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Φροντίδας Ηλικιωμένων παρέχει στους καταρτιζόμενους γνώσεις και πρακτική άσκηση στα ακόλουθα θέματα:

 1. Επαγγελματική Συνείδηση
 2. Βασική Παθολογία της Γήρανσης
 3. Φροντίδα Περιβάλλοντος
 4. Βασική φροντίδα σώματος
 5. Υγιεινή
 6. Νοσηλευτική
 7. Χειρισμός ακράτειας
 8. Πρώτες βοήθειες
 9. Φυσιοθεραπεία
 10. Δραστηριότητα και Αναψυχή
 11. Εργαλεία και υλικά 

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΩΝ

Το Δίκτυο ECV είναι ένα εργαλείο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου ECV με σκοπό την προώθηση του λειτουργήματος φροντίδας ηλικιωμένων.
Οργανισμοί και άτομα που έχουν κοινό συμφέρον στην Επαγγελματική Φροντίδα Ηλικιωμένων μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στο Δίκτυο ECV.
Η εγγραφή μέλους δεν δημιουργεί καμιά υποχρέωση εκτός από την προσπέλαση των δεδομένων του μέλους από τα μέλη του Δικτύου ECV.

Τα οφέλη των μελών του Δικτύου ECV περιλαμβάνουν:

 • Πρόσβαση στα προϊόντα ECV
 • Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με άλλα μέλη
 • Προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης και
 • της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων
 • Επέκταση του πολιτισμού που διέπει τις κοινωνικές σχέσεις στη φροντίδα ηλικιωμένων

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε Οργανισμούς και άτομα που ενδιαφέρονται για τη φροντίδα ηλικιωμένων.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Δίκτυο μελών διαμέσου της ιστοσελίδας: www.ecvc.eu 

ΕΤΑΙΡΟΙ

 1. TRISYS LTD (CY)
  Ανάδοχος εταίρος Σύμβουλοι Διαχείρισης, Κατάρτισης και Έρευνας
  www.tringos.comtringos@logos.cy.net
  Τηλ.: +357 22377776 – Τηλεομοιότυπο: +357 22376930
 2. Amalgama Πληροφορική Λτδ (CY)
  Οργανισμός Πληροφορικής Τεχνολογίας
  www.amalgamacy.infoorestis@amalgamacy.info
  Τηλ.: +357 99484776 – Τηλεομοιότυπο: +357 22376930
 3. Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου (CY)
  Φορέας Kοινωνικής Πολιτικής Δήμου Στροβόλου
  www.strovolos.org.cypolydynamo@strovolos.org.cy
  Τηλ.: +357 22470374 και 22495272 – Τηλεομοιότυπο: +35722470400
 4. ΚΕΚ ΣΒΙΕ (GR)
  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σχολή Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων
  www.sbie.edu.grgiord@sbie.edu.gr
  Τηλ.: +30210 3312992 – Τηλεομοιότυπο: +30210 3312994
 5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (GR)
  www.pcci.grbic@pcci.gr
  Τηλ.: +30 210 4170529 – Τηλεομοιότυπο: +30210 4174601
 6. Fundation Docete Omnes (ES)
  Κέντρο Επαγγελματικών Σπουδών
  www.doceteomnes.comprogramas@doceteomnes.com
  Τηλ.: +34 958590002 – Τηλεομοιότυπο: +34 958892048
 7. Confederation Espanola de Centros de Ensenanza – (ES)
  Συνομοσπονδία Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  www.cece.esselina.martin@cece.es
  Τηλ.: +34 91 7257909 – Τηλεομοιότυπο: +34 91 7261117                                                     
 8. Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola
  Σχολή Κοινωνικής Ευημερίας Πανεπιστημίου ΠΕΖΣ (HU)
  http://www.szoceu-pecs.sulinet.hutitkarsag@szoceu-pecs.sulinet.hu
  Τηλ.: + 36 72 314667 – Τηλεομοιότυπο: + 3672314667
 9. Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány (HU)
  Ίδρυμα Κοινωνικής Προσφοράς CARITAS
  www.pecsi-caritas.hucspjr@totalkft.hu
  Τηλ.: +3672511793  –  Τηλεομοιότυπο: +367231538
 10. Vilniaus Universiteto Gerontologijos Centras (LT)
  Πανεπιστήμιο Βίλνιους Κέντρο Γεροντολογίας
  www.ekmi.vu.ltvidmantas.alekna@ekmi.vu.lt
  Τηλ.: +370 52777745  – Τηλεομοιότυπο: +370 5277774510
 11. Socializacijos ir Darbinio Mokymo Centras (LT)
  Οργανισμός Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικής Ένταξης
  sdm@centras.lt –  danguole.sdm@gmail.com
  Τηλ.: +370 2330355 – Τηλεομοιότυπο: +370 52349594