ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Ι. ΛΥΚΕΙΑ

Ι. ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡ.ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού 22814700
22814703
22324735 Λεωφόρος Καντάρας 100, 2049 Στρόβολος
Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα 22446969
22446959
22446963
22312868 Λεωφόρος Δημοκρατίας, 2034 Στρόβολος
Λύκειο Αρχαγγ. «Απόστ. Μάρκος» 22443152
22443150-3
22443181 Αγίου Μελετίου 25, 2055 Αρχάγγελος
Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ’ 22441360-1 22316163 ΑΤΛΑΝΤΟΣ , 2014, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
Εσπερινό Γυμνάσιο Λυκείο 22514735

ΙΙ. ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΙΙ. ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡ.ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου 22316066
22426720
22424507 Καντάρας & Βασίλη Χατζηγιάννη 27, 2042 Στρόβολος
Γυμνάσιο Σταυρού 22315890
22427860
22491056 Ζαλόγγου 71, 2027 Στρόβολος
Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως 22315551
22315550
22511482 Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως, 2038 Στρόβολος
Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού 22323900
22323429
22320196 Αγίου Στυλιανού 33, 2052 Στρόβολος

ΙΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΙΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Δημοτ. Σχολείο Χρυσελεούσας Κ.Α., Κ.Β 22423122 22423124 Γωνία Σταδίου και Βύρωνος, 
2058 Στρόβολος
22424753 22423123
Δημοτ. Σχολείο Αγίας Μαρίνας Κ.Α., Κ.Β 22422830 22422830 Παναγιά Χρυσελεούσης, 2059 Στρόβολος
22422970 22316799
Δημοτ. Σχολείο Αγίου Βασιλείου Κ.Α, Κ.Β 22429044 22441224 Πατριάρχη Γρηγορίου Ε (5), 2042 Στρόβολος
22421020 22871714
Δημοτ. Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα 22426433 22497865 Λεωφόρος Αριστοφάνους 64, 
2038 Στρόβολος
Δημοτ. Σχολείο Σταυρού Κ.Α., Κ.Β. 22427370 22427370 Λεωφόρος Σταυρού, 2035 Στρόβολος
22426922 22425904
Δημοτ. Σχολείο Αποστόλου Λουκά 22323834 22814113 Καντάρας 120, 2049 Στρόβολος
Δημοτ. Σχολείο Αρχαγγέλου 22350100 22592792 Αγίου Γενναδίου, 2054 Στρόβολος
Δημοτ. Σχολείο Περνέρα 22316010 22871698 Γωνία Πειραιώς και Αχιλλέως, 
2049 Στρόβολος
Δημοτ. Σχολείο Αγίου Δημητρίου 22316439
22316445
22315562 Αριστείδη Χαραλάμπους 8, 2008 Στρόβολος
Δημοτ. Μακάρειου Νοσοκομείου 22405311 22305522  
Δημοτ. Σχολείο «Πεύκιος Γεωργιάδης» 22871504
22871503
22316092 Δεληγιάννη 3, 2023 Στρόβολος
Δημοτ. Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως 22814020 22320517 Τρίτωνος 30, 2039Στρόβολος
Δημ. Σχολείο Δασούπολης ΚΑ, ΚΒ 22423887 22465890 Γεωργίου Παπαβερκίου 7, 2025 Στρόβολος
22422360 22514968
Δημ. Σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα 22424365 22498768 Τριών Ιεραρχών 8 2015 Στρόβολος

ΙV. ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

ΙV. ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Χρυσελεούσας 22498220 22498220 Σταδίου 35, 2058 Στρόβολος
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας 22315390 22315390 Γωνία Χρυσελεούσας & Αποστ. Βαρνάβα 41, 2059 Στρόβολος
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Βασιλείου –Λοϊζίδειο (απέναντι από εκκλησία Αγ. Βασιλείου) 22420246 22420246 Ελένης Λοϊζίδου 2, 2042 Στρόβολος
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Σταυρού 22496455 22496455 Λεωφόρος Σταυρού, 2035 Στρόβολος
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Σπυρίδωνα 22424833 22424833 Παπαδιαμάντη 11, 2038 Στρόβολος
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Απ. Λουκά (δίπλα από εκκλησία Απ. Λουκά) 22328960 22328960 Καντάρας 149 Α, 2044 Στρόβολος
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου 22355330 22355330 Αγίου Γενναδίου 16, 2054 Στρόβολος
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 22316465 22316465 Πρωταγόρου 23, 2008 Στρόβολος
Κοιν. Μερ. Αγ. Ομολογητών Στρόβολος ΙΙΙ
(παράρτ. Της Κοιν. Μερ. Αγ. Ομολ. Στεγ. Δίπλα από καιν. Εκκλ. Απ. Ανδρέα)
22314359 22314359 Ηρώων 13, Συνοικ., Στρ. 3, 2034 Στρόβολος
Νηπιαγωγείο Εξόρμηση (Θράκης 12 –πάροδος Λεωφ. Καντάρας) 22328033 22456813 Θράκης 12, 2044 Στρόβολος
Νηπιαγωγείο Μακάρειου Νοσοκομείου 22405311   Μακάρειο Νοσοκομείο
Nηπιαγωγείο «Πέυκιος Γεωργιάδης» 22316129 22316129 Σερίφου 10, 2023 Στρόβολος
Νηπιαγωγείο Κωνσταντινουπόλεως 22321150 22321150 Τρίτωνος 30, 2039 Στρόβολος
Νηπιαγωγείο Δασούπολης 22497976 22490115 Γεωργίου Παπαβερκίου 7, 2025 Στρόβολος
Νηπιαγωγείο Απ. Βαρνάβα 99717248   Τριών Ιεραρχών 8 2015 Στρόβολος