Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου Στροβόλου για εκσυγχρονισμό της επικοινωνίας με τους  Δημότες του, καθώς και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσφέρεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων που αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις:

*Σημείωση: Οι αιτήσεις για μειώσεις στα Τέλη Φορολογιών γίνονταν αποδεκτές μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2023.