Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος σκυβαλοφόρου 22 κμ και εκπαίδευση χειριστών. Αρ. Προσφοράς 51/2020

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος σκυβαλοφόρου 22 κμ και εκπαίδευση χειριστών. Αρ. Προσφοράς 51/2020 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια μιας καινούργιας μηχανής θέρμανσης μαστίχου για κλείσιμο ρωγμών σε οδοστρώματα. Αρ. Προσφοράς 49/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια μιας καινούργιας μηχανής θέρμανσης μαστίχου για κλείσιμο ρωγμών σε οδοστρώματα. Αρ. Προσφοράς 49/2020. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου μηχανήματος θέρμανσης θερμοπλαστικής μπογιάς σήμανσης δρόμων Αρ. Προσφοράς 48/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου μηχανήματος θέρμανσης θερμοπλαστικής μπογιάς σήμανσης δρόμων Αρ. Προσφοράς 48/2020 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια μιας καινούργιας μηχανής φρεζαρίσματος οριζόντιας σήμανσης σε οδοστρώματα. Αρ. Προσφοράς 47/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια μιας καινούργιας μηχανής φρεζαρίσματος οριζόντιας σήμανσης σε οδοστρώματα. Αρ. Προσφοράς 47/2020 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την πενταετή συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Μεγάρου. Αρ. Προσφοράς 44/2020

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την πενταετή συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Μεγάρου. Αρ. Προσφοράς 44/2020 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή […]