Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια, εγκατάσταση και διετή συντήρηση συστήματος κλιματισμού-εξαερισμού για το Αρχείο του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου. Αρ. Προσφοράς 34/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια, εγκατάσταση και διετή συντήρηση συστήματος κλιματισμού-εξαερισμού για το Αρχείο του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου. Αρ. Προσφοράς 34/2019 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος σκυβαλοφόρου 22 κμ και εκπαίδευση χειριστών. Αρ. Προσφοράς 33/2019

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος σκυβαλοφόρου 22 κμ και εκπαίδευση χειριστών. Αρ. Προσφοράς 33/2019 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος σαρώθρου συνολικού βάρους 12-15 τόνων και εκπαίδευση των χειριστών. Αρ. Προσφοράς 32/2019

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος σαρώθρου συνολικού βάρους 12-15 τόνων και εκπαίδευση των χειριστών.  Αρ. Προσφοράς 32/2019 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού οχήματος 4 Χ 2, μικρού βάρους 18 τόνων, με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα/κάσια και γερανό με κάδο περισυλλογής χωμάτων και πιάστρα. Αρ. Προσφοράς 31/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού οχήματος 4 Χ 2, μικρού βάρους 18 τόνων, με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα/κάσια και γερανό με κάδο περισυλλογής χωμάτων και πιάστρα. Αρ. Προσφοράς 31/2019  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, […]

Προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανυψωτική πλατφόρμα για ύψος 17-20 μέτρα. Αρ. Προσφοράς 30/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανυψωτική πλατφόρμα για ύψος 17-20 μέτρα. Αρ. Προσφοράς 30/2019 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος […]