Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την εκμίσθωση ενός έως δυο βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς νερού χωρητικότητας 14-16m3, Αρ. Προσφοράς 14/2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την εκμίσθωση ενός έως δυο βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς νερού χωρητικότητας 14-16m3,  Αρ. Προσφοράς 14/2017. Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την εκτέλεση οδικών έργων. Η κατηγορία του έργου είναι ΤΕΧΝΙΚΟ και κατατάσσεται στη Δ΄ Τάξη. Αρ. Προσφοράς 15/2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την εκτέλεση οδικών έργων.  Η κατηγορία του έργου είναι ΤΕΧΝΙΚΟ και κατατάσσεται στη Δ΄ Τάξη.   Αρ. Προσφοράς 15/2017. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ενοικίαση ελαστικοφόρου εκσκαφέα 50-80 αλόγων με σπαστήρα (braker), Αρ. Προσφοράς 16/2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ενοικίαση ελαστικοφόρου εκσκαφέα 50-80 αλόγων με σπαστήρα (braker),  Αρ. Προσφοράς 16/2017. Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ενοικίαση τεσσάρων έως οκτώ (4-8) φορτηγών αυτοκινήτων 17 κμ και άνω, Αρ. Προσφοράς 13/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ενοικίαση τεσσάρων έως οκτώ (4-8) φορτηγών αυτοκινήτων 17 κμ και άνω, Αρ. Προσφοράς 13/2017. Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος […]

Προσφορά για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Αρ. Προσφοράς 10/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου διενεργεί διαγωνισμό εκ μέρους των πιο κάτω Αναθετουσών Αρχών για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων και των δικαιούχων συνταξιούχων  υπαλλήλων και εξαρτωμένων τους: Δήμος Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Έγκωμης, Λακατάμιας, Αγίου Δομετίου, Ιδαλίου, Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Κερύνειας, Λαπήθου, Γερίου των  Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας και της Κεντρικής Υπηρεσίας […]