Το Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (αριθμός διαγωνισμού 28/2022).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (αριθμός διαγωνισμού 28/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 34/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 34/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (αριθμός διαγωνισμού 30/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (αριθμός διαγωνισμού 30/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (αριθμός διαγωνισμού 31/2022).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (αριθμός διαγωνισμού 31/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ (αριθμός διαγωνισμού 32/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ (αριθμός διαγωνισμού 32/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή […]