Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος ελέγχου (BMS) του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου.  Αρ. Προσφοράς 3/2022.

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος ελέγχου (BMS) του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου.  Αρ. Προσφοράς 3/2022. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την αγορά ενός καινούργιου μηχανοκίνητου οχήματος κουρέματος γρασιδιών.  Αρ. Προσφοράς 1/2022

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την αγορά ενός καινούργιου μηχανοκίνητου οχήματος κουρέματος γρασιδιών.  Αρ. Προσφοράς 1/2022 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την αγορά ενός καινούργιου φορτηγού οχήματος μικτού βάρους 18 τόνων με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα.  Αρ. Προσφοράς 23/2021

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την αγορά ενός καινούργιου φορτηγού οχήματος μικτού βάρους 18 τόνων με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα.  Αρ. Προσφοράς 23/2021  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την κατασκευή και προμήθεια πινακίδων τροχαίας.  Αρ. Προσφοράς 22/2021

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την κατασκευή και προμήθεια πινακίδων τροχαίας.  Αρ. Προσφοράς 22/2021 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, απεγκατάσταση και φύλαξη χριστουγεννιάτικου διάκοσμου. Αρ. Προσφοράς 20/2021.

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, απεγκατάσταση και φύλαξη χριστουγεννιάτικου διάκοσμου.  Αρ. Προσφοράς 20/2021. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής […]