Ενοικίαση φορτηγών με οδηγό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΩΣ ΕΞΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 17 Κ.Μ. ΚΑΙ ΑΝΩ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ (αριθμός διαγωνισμού 25/2023). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν […]

Επιδιόρθωση-κατασκευή πεζοδρομίων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 23/2023). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα […]

Ενοικίαση 2 ανυψωτικών οχημάτων 17μ. και 25μ. με οδηγό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟ, ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΨΟΥΣ 17Μ. ΚΑΙ 25 Μ. (αριθμός διαγωνισμού 23/2023). Δικαίωμα συμμετοχής […]

Προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την αγορά 15 καινούριων οχημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 15 ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (αριθμός διαγωνισμού 10/2023). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ 2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 09/2023)

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ 2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 09/2023). […]