ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου ζητά προσφορές για την ετοιμασία και παράδοση έτοιμου φαγητού στα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών.  Αρ. Προσφοράς 22/2020 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ενοικίαση α) ενός οχήματος με ανυψωτική πλατφόρμα 17 μέτρων και β) ενός οχήματος με ανυψωτική πλατφόρμα ύψους 25 μέτρων για ανύψωση προσώπων με μηχανοδηγό Αρ. Προσφοράς 20/2020

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ενοικίαση α) ενός οχήματος με ανυψωτική πλατφόρμα 17 μέτρων και β) ενός οχήματος με ανυψωτική πλατφόρμα ύψους 25 μέτρων για ανύψωση προσώπων με μηχανοδηγό Αρ. Προσφοράς 20/2020 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα […]

Προσφορές για την πενταετή συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου Αρ. Προσφοράς 9/2020

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την πενταετή συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου Αρ. Προσφοράς 9/2020 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) […]