ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης των κυλικείων του Δημοτικού Μεγάρου και του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου για περίοδο δύο ετών και με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για ακόμη δύο έτη (1+1), με τους ίδιους όρους και τιμές, με κοινή συναίνεση και των δύο μερών. Αρ. Προσφοράς 47/2019. […]