Το Δημοτικό Κοιμητήριο δημιουργήθηκε στην περιοχή Νήσου, δίπλα από το Δημοτικό Κοιμητήριο Λευκωσίας. Έχει περιτειχιστεί ολόκληρος ο χώρος του κοιμητηρίου, αλλά διαμορφώθηκε κατάλληλα και τέθηκε σε λειτουργία από το έτος 2002.

To Δημοτικό Συμβούλιο πήρε τις ακόλουθες σχετικές αποφάσεις:

(α) Δεν κρατείται χώρος για τάφους επιφανών προσώπων.

(β) Θα διατίθενται μονοί τάφοι μόνο, αυστηρά κατά σειρά ζήτησης και κατά αύξοντα αριθμό.

(γ) Προπωλήσεις τάφων δεν γίνονται.

(δ) Το ποσά που θα καταβάλλονται για κάθε τάφο έχουν οριστεί ως ακολούθως:

  • € 768,00 για μόνιμο οικογενειακό τάφο,
  • € 256,00 για τάφο πενταετούς χρήσης και
  • € 153,00 για έξοδα ανόρυξης τάφων και έξοδα ταφής