Ανακοίνωση Δημοσίευσης Εγκριμένου Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας 2018

To Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών στις 4 Μαΐου 2018 δημοσίευσε το Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων κατά του Τοπικού Σχεδίου 2016 (επανεξέτασης).

Κείμενο με τίτλο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018 – Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής  (έγκριση τροποποίησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μελέτης των ενστάσεων), το οποίο συμπληρώνει το κείμενο  του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας 2016, και μαζί συναποτελούν το Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018, Χάρτες Πολεοδομικών Ζωνών και Χρήσης Γης καθώς και άλλοι Χάρτες με ημερομηνία Μάιος 2018, και λεπτομερή κτηματικά σχέδια του Τοπικού Σχεδίου 2018, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Σχέδια Ανάπτυξης\Ισχύοντα \ Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018 (εγκριμένο) (Δήμοι: Λευκωσία, Άγιος Δομέτιος, Έγκωμη, Στρόβολος, Αγλαντζιά, Λακατάμια, Λατσιά, Γέρι) εδώ.

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Το εγκριθέν Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας περιλαμβάνει ως αναπόσπαστα μέρη του:

α) Το γραπτό κείμενο του Τοπικού Σχεδίου, που δημοσιεύτηκε με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας – Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής» με την ένδειξη «επανεξέταση» και ημερομηνία 2016, όπως αυτό τροποποιείται ή και συμπληρώνεται από το νέο γραπτό κείμενο με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018 – Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής» με την ένδειξη «Εγκριμένο» και ημερομηνία 2018. Το σύνολο των δύο ανωτέρω κειμένων καθορίζεται ως το Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018.

β) Το γραπτό κείμενο των Εγκριμένων Παραρτημάτων Τοπικών Σχεδίων 2012.

γ) Τα τροποποιημένα έγχρωμα σχέδια με αρ. 2,3,4,5,8,9 και 10 με τίτλο «Χρήση Γης Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας & Περιβάλλουσων Κοινοτήτων», «Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο»,  «Κύριο Οδικό Δίκτυο Ενιαίας Λευκωσίας», «Κύριο Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων Ενιαίας Λευκωσίας», Περιοχές Ειδικής Πολιτικής  & Ζώνες Ειδικών Χρήσεων», «Πολεοδομικές Ζώνες» και «Χρήση Γης», αντίστοιχα με ημερομηνία Μάιος 2018, που αντικαθιστούν τα αντίστοιχα σχέδια που δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο 2016.

δ) Τα τροποποιημένα με ημερομηνία 2018 λεπτομερή κτηματικά σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών, που αντικαθιστούν τα αντίστοιχα σχέδια που δημοσιεύτηκαν το 2011 και 2012. Το σύνολο των ανωτέρω σχεδίων αποτελεί το Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018.

 

 Αρχείο Παλαιοτέρων Τοπικών Σχεδίων