Από το 1993 λειτουργεί το Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου το οποίο βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 33, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Περνέρα. Αποτελεί ένα πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης συνταξιούχων δημοτών του Στροβόλου.

Παρέχεται η δυνατότητα σε άτομα τρίτης ηλικίας να περνούν ευχάριστα και δημιουργικά τις ώρες τους, συμμετέχοντας σε μια σειρά δραστηριοτήτων, με στόχο την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, την κοινωνικοποίηση τους και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Μέλη στο Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου μπορούν να εγγραφούν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι του Δήμου Στροβόλου και μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Σήμερα είναι εγγεγραμμένα ως μέλη του Κέντρου  150 άτομα τρίτης ηλικίας.

Δραστηριότητες που προσφέρονται στα μέλη του Κέντρου Ενηλίκων

(1) Καταρτίζεται μηνιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, προσφέρονται σε εβδομαδιαία βάση ευκαιρίες για απασχόληση σε ζωγραφική, γυμναστική, υδρογυμναστική, χορωδία, χορό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συζητήσεις και ομιλίες κοινωνικού περιεχομένου, ομάδα φιδέ, επισκέψεις/εκδρομές και άλλα ενδιαφέροντα, όπου τα μέλη του Κέντρου προτρέπονται να συμμετάσχουν σε μια ή περισσότερες από τις προαναφερθέντες δραστηριότητες.

(2) Προϋπόθεση για τη λειτουργία οποιουδήποτε προγράμματος στο Κέντρο είναι η ένδειξη του ανάλογου ενδιαφέροντος συμμετοχής από τα μέλη.

(3) Για εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων, τα μέλη ενδέχεται να κληθούν να συνεισφέρουν μέρος της δαπάνης.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ώρα Δευτέρα Ώρα Τρίτη Ώρα Τετάρτη Ώρα Πέμπτη
9:15-10:00 Γυμναστική 9:00-9:45 Υδρογυμναστική 9:0010:00 Χορό 9:15-10:00 Γυμναστική
10:15-12:15  Ζωγραφική 14:45-16:00 Ομάδα Φιδέ 10:00-11:00 Χορωδία 10:15-11:00 Θρησκευτική ομιλία
  15:00-16:00

16:00-17:00

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Εγγραφή Μέλους

Άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Κέντρου συμπληρώνουν σχετική αίτηση εγγραφής μέλους την οποία μπορούν να προμηθευτούν και υποβάλλουν στην Υπεύθυνη του Κέντρου Ενηλίκων Στροβόλου.

Συνδρομή

Τα μέλη του Κέντρου καταβάλλουν ανελλιπώς και προκαταβολικά μηνιαία συνδρομή ανεξάρτητα αν κάποιο μήνα απουσιάσουν. Η συνδρομή καθορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Στροβόλου», το οποίο δύναται να αναθεωρεί από καιρού εις καιρό το ύψος της συνδρομής.

Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής είναι: €5,00

Αν ο/η σύζυγος μέλους του Κέντρου δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος και επιθυμεί να συμμετέχει σε εκδρομές ή άλλες δραστηριότητες, επιβαρύνεται με το ανάλογο ποσό.

Ημέρες Λειτουργίας 

Το Κέντρο Ενηλίκων λειτουργεί καθημερινά εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις δημόσιες αργίες και εορτές.

Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τη μη λειτουργία του Κέντρου όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέλη ενημερώνονται εγκαίρως. 

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 8:00 – 12:30
Τρίτη:

(ομάδα φιδέ και ηλεκτρονικών υπολογιστών)

8:00 – 12:30 & 

15:00 – 17:30

fb

Το ωράριο λειτουργίας είναι δυνατόν να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Κέντρου Ενηλίκων.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Κέντρου Ενηλίκων, κα Άννα Φιλίππου, στο τηλέφωνο: 22 495272 κατά τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου.

Το Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 33, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Περνέρα.   

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις/Δραστηριότητες

Φωτογραφικό Υλικό Δραστηριοτήτων