ΟΡΑΜΑ

 Όραμά μας η αειφόρος ανάπτυξη και  η συνεχής αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής, σε μια σύγχρονη και φιλική πόλη
για να ζεις και να εργάζεσαι 

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 Δημιουργούμε συνθήκες ανάπτυξης  για την Κοινωνία,
 το Αστικό Περιβάλλον,  τη Δημόσια Υγιεινή και τον Πολιτισμό,
μέσω της συνεχούς  επένδυσης στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας,
της μέγιστης  αξιοποίησης Τεχνολογίας και της δημιουργίας συνθηκών
για στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την εδραίωση του
εθελοντισμού.