ΟΡΑΜΑ

 Όραμά μας η αειφόρος ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής,
σε μια σύγχρονη και φιλική πόλη
για να ζεις και να εργάζεσαι. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 Δημιουργούμε συνθήκες ανάπτυξης για την Κοινωνία,
το Αστικό Περιβάλλον,
τη Δημόσια Υγιεινή και τον Πολιτισμό,
με συνεχή επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας,
στην αξιοποίηση της Τεχνογνωσίας, της Τεχνολογίας
και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.