Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί τους Δημότες του ότι έχει τεθεί σε λειτουργία το “Πράσινο Σημείο”, το οποίο έχει ως στόχο την παραλαβή και προώθηση για κομποστοποίηση των πράσινων αποβλήτων/κλαδευμάτων, καθώς και την ανακύκλωση ή και επαναχρησιμοποίηση των άλλων οικιακών υλικών και αντικειμένων, όπως ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, παιχνίδια κλπ.

Οι δημότες θα πρέπει να μεριμνούν οι ίδιοι για τη μεταφορά αυτών των αποβλήτων  στο “Πράσινο Σημείο”, καθώς όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο Δήμος έχει τερματίσει από τις αρχές Απριλίου 2019 τη λειτουργία των συνεργείων περισυλλογής κλαδευμάτων σε σακούλια και των συνεργείων περισυλλογής κλαδευμάτων και άλλων αχρήστων από οικόπεδα. Η παραλαβή των αποβλήτων θα γίνεται χωρίς χρέωση για τους Δημότες.

Το “Πράσινο Σημείο” στον Στρόβολο βρίσκεται παρά τον κυκλικό κόμβο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, στην οδό Χαλκιδικής (παραπλεύρως του πολυκαταστήματος “Leroy Merlin”). Βλ. Χάρτη εδώ.

Επιπλέον, ο Δήμος ενημερώνει το κοινό ότι έχει τερματιστεί και η λειτουργία του “Προσωρινού Πράσινου Σημείου”, το οποίο λειτουργούσε έως πρόσφατα στον χώρο των αποθηκών του Δήμου, παρά την πρώην “υπεραγορά Ορφανίδης”.

Ο Δήμος Στροβόλου καλεί τους Δημότες του να μην τοποθετούν σακούλια με κλαδεύματα μπροστά από τις κατοικίες τους, ούτε να απορρίπτουν τα απόβλητά τους σε οικόπεδα ή άλλους ανοικτούς χώρους της πόλης.  Αντί τούτου, οι Δημότες μας καλούνται να χρησιμοποιούν το “Πράσινο Σημείο” που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Για πρόσθετη πληροφόρηση αναφορικά με το θέμα αυτό, οι Δημότες μας μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών στο τηλ. 22470470 κατά τις εργάσιμες ημέρες/ώρες.

Η καθαριότητα του Δήμου μας προϋποθέτει τη συνεργασία όλων.  Ας διατηρήσουμε τις γειτονιές μας σε καθαρή και υγιεινή κατάσταση.

Πράσινο Σημείο Στροβόλου
Ωράριο Λειτουργίας:
Θερινό ωράριο (Απρίλιος – Σεπτέμβριος):
09.00-19.00 Δευτέρα – Σάββατο &
09.00-14.00 Κυριακή
Χειμερινό ωράριο (Οκτώβριος – Μάρτιος):
9.00-17.00 Δευτέρα – Σάββατο &
9.00-14.00 Κυριακή
Επικοινωνία με το “Πράσινο Σημείο” τηλ. 99 950161

Κανόνες Λειτουργίας:

Οι Δημότες μπορούν να εναποθέτουν στο Σημείο απόβλητα εφόσον αυτά είναι ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ και σε χωριστά ρεύματα.

Σε καμία περίπτωση στο Πράσινο Σημείο δεν μπορεί να γίνει εναπόθεση αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, γεωργικές δραστηριότητες εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς.

Τα αποδεκτά ρεύματα αποβλήτων είναι:

 1. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)
 2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
 3. Κλαδέματα (Πράσινα, λεπτά κλαδιά)
 4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
 5. Πλαστικό
 6. Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
 7. Γυαλί
 8. Αλουμίνιο
 9. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ)
 10. Ξύλο
 11. Υφάσματα
 12. Παιχνίδια
 13. Ακτινογραφίες
 14. Θερμόμετρα
 15. Φάρμακα
 16. Λαμπτήρες
 17. Υλικά καθαρισμού
 18. Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες
 19. Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
 20. Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής χρήσης
 21. Φορητές Μπαταρίες
 22. Μηχανέλαια
 23. Άχρηστα για ταφή

Επιπρόσθετα των πιο πάνω ρευμάτων αποβλήτων, στο Πράσινο Σημείο, μπορούν να εναποθέτουν Αδρανή/Μπάζα, Do It Yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α) και Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ σε περιορισμένες ποσότητες. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να μεταφέρει μέχρι 50kg ανά επίσκεψη με μέγιστη ποσότητα τον 1 τόνο σε περίοδο 6 μηνών.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ/AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ