Δωρεάν Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα τη ψυχική υγεία και τη διατροφή

Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου, μέσω του Γραφείου Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη, διοργανώνει σειρά βιωματικών εργαστηρίων με θέμα τη ψυχική υγεία και τη διατροφή, με στόχο την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, την ενημέρωση […]