Συναυλία Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, 14/3/23

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Οι Petrides Events παρουσιάζουν τη βυζαντινή συναυλία με τον πρωτοψάλτη Αρχιμανδρίτη π. Νικόδημο Καβαρνό Εξασφάλιση εισιτηρίων στο διαδίκτυο από https://www.soldoutticketbox.com/nikodemos-kabarnos-nov-2022/?lang=entickets