Παρουσίαση του μυθιστορήματος «Όρκος Σιωπής», 31/3/22