1η Μουσική Βραδιά στους Προσφυγικούς Οικισμούς – Συνοικ. Άσπρες, 29/8/19