Άδειες πλανοδιοπώλησης Χριστουγεννιάτικου Ημερολογίου περιοδικού Α.Σ. Αστέρας Στροβόλου