Ανακοίνωση Δήμου Στροβόλου για εξυπηρέτηση κοινού στις 28/12/18

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018, τα γραφεία του Δήμου θα εξυπηρετούν το κοινό μέχρι τις 12.30 μ.μ.

Το Δημοτικό Ταμείο κατά την πιο πάνω ημέρα θα εξυπηρετεί το κοινό μέχρι τις 12.00 μ.