Ανακοίνωση ΣΑΛ Λευκωσίας: Aναστολή εισπράξεων για τα αποχετευτικά τέλη 2017, μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2017