Ο Δήμος Στροβόλου, μέσω του Ιδρύματος «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου», και η Αστυνομία Κύπρου, μέσω του Τμήματος Κοινοτικής Αστυνόμευσης Στροβόλου, αποφάσισαν τη σύσταση και λειτουργία «Δημοτικών Ομάδων Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης» (Δ.Ο.Π.Κ.Σ.).

Οι Ομάδες αυτές συγκροτούνται από εθελοντές δημότες Στροβόλου και πολίτες που συνδέονται με το Δήμο, με επικεφαλής τον Αστυνομικό της Γειτονιάς της περιοχής τους.

Ο Στρόβολος έχει διαχωριστεί σε 13 περιοχές, οι οποίες καλύπτονται από 9 Αστυνομικούς της Γειτονιάς. Τέσσερις Αστυνομικοί καλύπτουν από δυο περιοχές. Ο θεσμός του Αστυνομικού της Γειτονιάς δεν καλύπτει ολόκληρο το Στρόβολο. Το μέρος βόρεια της Λεωφόρου Αθαλάσσας που ανήκει στη δικαιοδοσία του Αστυνομικού Σταθμού Λυκαβητού δεν έχει ακόμα εξυπηρετηθεί από Αστυνομικό της Γειτονιάς. Για αυτή την περιοχή έχουν γίνει ειδικές διευθετήσεις για τη συμπερίληψη τους στις Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης.

Στόχος των Συνεργαζόμενων Φορέων είναι η ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασίας για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του προγράμματος.

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε επίσημα στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 με την πρώτη συνάντηση γνωριμίας των εθελοντών του προγράμματος. Ακολούθησε σειρά συναντήσεων για την εκπαίδευση των εθελοντών.

Ο Ρόλος των εθελοντών δεν είναι να πάρουν το νόμο και τις ευθύνες στα χέρια τους, γιατί αυτό αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων συνεργαζόμενων φορέων.

Εκείνο που ζητείται από τους εθελοντές, μέσω της εφαρμογής του προγράμματος, είναι να συνεργαστούν με το Δήμο Στροβόλου και την Κοινοτική Αστυνόμευση Στροβόλου κυρίως για τα ακόλουθα:

Α. Αναφορά παρατηρήσεων φυσικών καταστροφών οι οποίες χρήζουν άμεσης δράσης από τους αρμόδιους φορείς

Β. Εντοπισμό και Παρατήρηση οποιωνδήποτε αντικοινωνικών, παραβατικών και εγκληματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται στην περιοχή όπου διαμένουν ή/και δραστηριοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και κοινωνικών ή άλλων συναφών προβλημάτων.

Γ.  Υποβολή εισηγήσεων και απόψεων προς τους συνεργαζόμενους φορείς σε σχέση με τις παρατηρήσεις που θα εντοπίζονται και αναφέρονται.

Έχει δημιουργηθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών όπου ο Αστυνομικός ο οποίος έχει την πληροφορία, την αξιολογεί, λαμβάνει κατά την κρίση και εμπειρία του τις προβλεπόμενες ενέργειες, και ταυτόχρονα τη μεταφέρει στη Λειτουργό των Δημοτικών Ομάδων και Κοινωνικής Στήριξης. Στο σημείο αυτό αξιολογείται μεταξύ τους, κατά πόσο θα πρέπει να ενημερωθούν οι εθελοντές για το εκάστοτε περιστατικό. Εάν κριθεί αναγκαία η ενημέρωση τους, ο Λειτουργός των Δημοτικών Ομάδων θα ενημερώνει με γραπτό μήνυμα τους επηρεαζόμενους εθελοντές του προγράμματος για το περιστατικό, δίνοντας τις ανάλογες οδηγίες και κατευθύνσεις.

Με το Θεσμό αυτό η τοπική αυτοδιοίκηση προωθεί τη βελτίωση της λειτουργικότητας της μέσα στο κοινωνικό σύνολο. 

Στόχοι και οφέλη προς τον Δήμο

O Θεσμός εφαρμόζεται στον Δήμο Στροβόλου

Α. Με στόχο την πρόληψη εμφάνισης αντικοινωνικών συμπεριφορών οποιασδήποτε μορφής στην τοπική κοινωνία του Στροβόλου και στην αντιμετώπιση αυτών που ήδη έχουν εντοπιστεί ή/και θα εντοπιστούν μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, και χρήζουν παρέμβασης.

Β. Για να προφέρει:

  • Καλύτερη ποιότητα ζωής στις γειτονιές μας
  • Ενδυνάμωση σχέσεων των ατόμων της κάθε γειτονιάς
  • Ανάπτυξη αισθήματος ασφάλειας και υπευθυνότητας
  • Μείωση του εγκλήματος, παραβατικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών
  • Μείωση κοινωνικών προβλημάτων
  • Ενδυνάμωση σχέσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αστυνομίας και Δημοτών 

Ακολουθούν σχετικά έντυπα καθώς και ενημερωτικό υλικό του προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μαρία Σαζείδου.

Τηλέφωνο: 22 470460
Τηλεομοιότυπο: 22 470579
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο:  msazeidou@strovolos.org.cy