Χορηγία από τον Δήμο Στροβόλου για ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας