Δελτίο τύπου – Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη Λεωφόρο Τσερίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017, συζήτησε το θέμα της διεύρυνσης και βελτίωσης της οδού Τσερίου και αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να επαναβεβαιώσει την επί του θέματος προηγούμενη απόφαση για μη αποδοχή του σχεδίου όπως αυτό ετοιμάστηκε από τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα και να ζητήσει την επανεξέταση και τροποποίηση του σχεδίου με τρόπο που να ικανοποιούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα αιτήματα των κατοίκων/καταστηματαρχών όπως αυτά διατυπώθηκαν στις κατά καιρούς συναντήσεις με το Δήμο και τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα.

 

Το Συμβούλιο περαιτέρω αποφάσισε να προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπής η οποία θα τελεί υπό την προεδρία του Δημάρχου και θα αποτελείται από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Λειτουργούς του Δήμου και εκπρόσωπο της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την οδό Τσερίου. Η Επιτροπή αυτή θα έχει επαφές και διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς με στόχο την βελτίωση του σχεδίου. Με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων το θέμα θα επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, για περαιτέρω συζήτηση.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

15 Φεβρουαρίου 2017