Δελτίο Τύπου για ακινητοποιημένα οχήματα

Ακινητοποιημένα οχήματα και/ή άλλα αντικείμενα

Πληροφορούνται οι ιδιοκτήτες των πιο κάτω οχημάτων / αντικειμένων, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στην περιοχή Στροβόλου, όπως τα απομακρύνουν εντός 4 εβδομάδων από σήμερα, διαφορετικά ο Δήμος Στροβόλου θα προβεί στην απομάκρυνση και τελική καταστροφή τους, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο, Ν.111/85, όπως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 153(Ι)/2007:

HYA 735 – Μυτιλήνης, DAS 027 – Σποράδων, RX 075 – Ελαιώνων, KNV 432 – Ελαιώνων,

KPB 777 – Αλεξανδρουπόλεως, EXA 093 – Σύμης, HNE 905 – Σύμης, HTP 349 – Μουρούζη, EYH 254 – Καντάρας, ΕΗΗ 830 – Αποστόλου Ματθαίου, KJV 055 – Πασχάλη Πάσιουρου, HEX 342 – Παύλου Καρολίδη, KWS 027 – Ελαιώνων,    JL 334 – Ελαιώνων, HBA 027 – Ελαιώνων, DAQ 019 – Παρμενίδη, EHB 675 – Παρμενίδη, Mercedes – χωρίς αριθμούς εγγραφής – χρώμα – ασημί –  στο Τεμ: 291 – Τμήμα: 7 – Φ/Σχ: 30/5.W.2 – Πανδίωνα, Βάρκα – χωρίς αριθμούς εγγραφής – χρώμα άσπρο-πράσινο-καφέ στο Τεμ: 3157 – Τμήμα: 7 – Φ/Σχ: 30/5.Ε.2 – Πασχάλη Πάσιουρου, KEA 885 – Ιφιγενείας, DAU 045 – Ιφιγενείας, VD 611-Σανταρόζας, KRR 158 – Σανταρόζας, HAZ 740 – Σανταρόζας, BAH 967 – Σανταρόζας, KWQ 447 – Σανταρόζας, KUV 640 – Σανταρόζας, KVD 187 – Σανταρόζας, KMQ 738 – Σούδας, ENA 132 – Σούδας, HTP 994 – Σούδας, BAE 756 – Σούδας, UH 57 – Σούδας,  DAN 584 – Σούδας, NP 058 – Σούδας, HPZ 424 – Σούδας, KSP 856 – Σκόπα, KQQ 339 – Σκόπα,  EKX 408 – Ορεστιάδος, EMX 357 – Ορεστιάδος, HEY 402 – Oρεστιάδος, EAM 232 – Ορεστιάδος, EBY 280 – Σταυραετού, WA 661 – Συνεργασίας, DAA 814 – Σινώπης, HAB 267 – Λεωφ. Ιωσήφ Χ΄΄ Ιωσήφ, KTG 737 – Λεωφ. Ιωσήφ Χ΄΄ Ιωσήφ, EPP 498 – Λεωφ. Ιωσήφ Χ΄΄ Ιωσήφ, HKP 639 – Λεωφ. Ιωσήφ Χ΄΄ Ιωσήφ, χωρίς αριθμούς εγράφης – χρώμα άσπρο στο Τεμ: 2831 – Τμήμα: 9 – Φ/Σχ: 21/62.W.2 – Νέλσωνος,  χωρίς αριθμούς εγράφης – χρώμα μαύρο στο Τεμ: 888 – Τμήμα: 10 – Φ/Σχ: 21/62.Ε.2 – Νίκου Γιάγκου,

2  οχήματα χωρίς αριθμούς εγράφης – χρώμα μαύρο-γκρίζο στο Τεμ: 2120 – Τμήμα: 10 – Φ/Σχ: 30/6.Ε.1 – Αντισθένους, 2 τρόλει Ψυγεία – χρώμα άσπρο στο Τεμ: 308 – Τμήμα: 14 – Φ/Σχ: 1-2330-3890 – Πλατεία Παλιγγενεσίας, JK 429 – Ειρήνης, HAA 198 – Κικέρωνος, EAN 012- Ναζαρέτ, VW 831 – Nαζαρέτ, EZA 829 – Aνδρεά Παρασκέυα, HZM 431 – Λαγκαδά, HAN 407 – Πέτρου Στυλιανού, HAS 707 – Ανδροκλέους,  HNP 441 – Αρχιμήδους, JZ 093 – Μαδαρής, CAJ 131 – Ισμήνης, XS 893 – Iσμήνης, KMP 890 – Μαδαρής, DK 891 – Μαδαρής, , KMQ 431 – Ονήσιλου, ETT 039 – Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, HPM 502 – Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, EAH 45- Φιλήμονος, DAJ 678 – Παναγίας Τήνου, MA 800 – Παναγίας Τήνου, EBK 244 – Παναγίας Τήνου, HKZ 77 – Κλέωνα, αναβατόριο  στο Τεμ: 776 – Τμήμα: 13 – Φ/Σχ: 21/62.Ε.1 – Θερμοπυλών,