Δελτίο Τύπου – Υποτροφίες σε τελειόφοιτους μαθητές/τριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 – KES COLLEGE