Δημιουργία νέας διάβασης πεζών στον Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή του πιο κάτω μέτρου τροχαίας:

  • Την εγκατάσταση και λειτουργία μίας φωτοελεγχόμενης Διάβασης Πεζών τύπου “PELICAN”, στην Λεωφόρο Στροβόλου, παρά τα κτίρια του Τμήματος Φορολογίας

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
3 Ιουνίου 2022