Δήμος Στροβόλου – Βραβείο Πράσινη Πόλη, 26/1/18

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απένειμε στον Δήμαρχο Στροβόλου την Πράσινη Σημαία, με την οποία ο Δήμος Στροβόλου βραβεύτηκε στα πλαίσια του Διαγωνισμού «Πράσινη Πόλη και Πράσινη Κοινότητα της Κύπρου».

Λαμβάνοντας τη διάκριση αυτή, ο Δήμος Στροβόλου εντάσσεται  αυτόματα στο Δίκτυο των Πράσινων Πόλεων και Κοινοτήτων  της Κύπρου.

Η βράβευση αποτελεί αναγνώριση των συνεχών προσπαθειών του Δήμου Στροβόλου να καταστεί μια πράσινη πόλη, πρότυπο για κάθε άλλο οργανισμό ή άτομο. Με την υιοθέτηση σειράς πρωτοβουλιών και δράσεων δημιουργούμε περιβαλλοντική κουλτούρα σε επίπεδο πόλης όπου όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά ενεργούμε και δημιουργούμε στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.