Δωρεάν επαγγελματική συμβουλευτική σε νέους – Πρόγραμμα YOUTHSHARE

O Δήμος Στροβόλου μέσω του προγράμματος YOUTHSHARE παρέχει δωρεάν επαγγελματική συμβουλευτική σε νέους από 25-29 ετών που είναι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης.

Με τη δωρεάν επαγγελματική και εκπαιδευτική καθοδήγηση που προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος οι νέοι μπορούν να:

  • Βελτιώσουν το βιογραφικό τους
  • Αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε βιώσιμους τομείς της οικονομίας
  • Επεκτείνουν το κοινωνικό και επαγγελματικό τους δίκτυο
  • Μάθουν περισσότερα για το διαδικτυακό μάρκετινγκ και τους ανθεκτικούς τομείς της οικονομίας
  • Διεκδικήσουν μια θέση για πρακτική άσκηση σε βιώσιμους τομείς της οικονομίας και να
  • Λάβουν καθοδήγηση για το πώς να χτίσουν τη δική τους επιχείρηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν διαδικτυακά εδώ:

Ελληνικά

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQl9Mpm-kbU_FoI41ty4YlU2vlqjN6xjddO2oa1o0cZPU7uA/viewform

Αγγλικά

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd08MyOyqa7yTKfJakRJq9L_FhiqW7UQ55UVtSMzKg0YqhBBQ/viewform?usp=sf_link

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο +357 22401530 ή και στο annamichael.cardet@gmail.com.

Το έργο YOUTHShare χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των Χορηγιών του ΕΟΧ και Νορβηγίας του Ταμείου για τη Νεανική Εργασία.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

18 Νοεμβρίου 2020