Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του σχεδιασμού για αναβάθμιση της οδού Τσερίου

Ο Δήμος Στροβόλου χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση του σχεδιασμού που υποβλήθηκε από τον Δήμο σχετικά με τη βελτίωση της οδού Τσερίου.

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τον αειφόρο και ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό της αναβάθμισης της οδού Τσερίου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Andreas Markides Associates.

Σε συνέχεια αυτής της θετικής εξέλιξης, ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα με τα επόμενα βήματα για υλοποίηση του έργου, βάσει χρονοδιαγραμμάτων, όπως και με την προκήρυξη προσφορών, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, σε συνεργασία με τα αρμόδια κυβερνητικά Τμήματα.

Το έργο, κατόπιν της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί ως πολεοδομικό, με τη δαπάνη να επιμερίζεται 80% στο Κράτος και 20% στον Δήμο.

Η νέα οδός Τσερίου θα είναι ένας σύγχρονος δρόμος που θα δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον για τους πεζούς και αναδεικνύοντας την εμπορική και κοινωνική βιωσιμότητα της περιοχής.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
19 Ιανουαρίου 2022