Έλεγχος SafePass μόνο μέσω της εφαρμογής CovScan

Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό ότι από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 ο έλεγχος SafePass θα διεξάγεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής CovScan, κατόπιν της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 4 Νοεμβρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το ανακοινωθέν της κυβέρνησης, ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής γίνεται με τη σάρωση του κωδικού QR που αναγράφεται στο πιστοποιητικό (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).

Ως εκ τούτου, καλείται το κοινό να διαθέτει το SafePass του για έλεγχο σε μία από τις πιο πάνω μορφές.