Έντυπο για τον 2ο κύκλο Στρατηγικής Χαρτογράφησης του Θορύβου – Τμήμα Περιβάλλοντος

Το έντυπο για τον 2ο κύκλο στρατηγικής χαρτογράφησης του θορύβου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος και μπορεί να αναζητηθεί εδώ.